Fractieleden

Fractievoorzitter Partij van de Ouderen, Raadslid Gemeente Amsterdam, en Statenlid Noord-Holland.

Mevrouw Wil van Soest is 20 jaar lid geweest van de Amsterdamse deelraad Noord. Sinds 19 maart 2014 is zij gekozen in de gemeenteraad van Amsterdam voor de Partij van de Ouderen (P.v.d.O.).

Moeder van vijf kinderen, twaalf  kleinkinderen en twee achterkleinkinderen waarvan zij in de schaarse vrije tijd geniet. 

Daarnaast is Wil van Soest is al vele jaren maatschappelijk betrokken. 12 jaar is zij voorzitter geweest van de afdeling Tuindorp-Oostzaan van de ANBO en was tevens actief in het gewest Amsterdam. Momenteel is zij lid van de ledenraad van de ANBO, het hoogste orgaan binnen het bestuur van deze ouderenbond. Tevens is zij belasting-invulhulp van de ANBO. Ik heb vele Euro´s voor de mensen teruggehaald bij de belastingdienst. 

Jarenlang hield zij zich bezig met schooluitval als voorzitter van de Ouder Belangen Organisatie. Dit is een stichting die opkomt voor de belangen van leerplichtige scholieren die van school worden verwijderd, en hun ouders. Tenslotte is Wil van Soest jarenlang voorzitter geweest van een landelijk stichting die zich bezig hield met reumapatiënten.

Klik hier voor profiel Gemeente Amsterdam

Kandidaten Gemeenteraad 2022

Lijstrekker in het Centrum en nummer 2 voor de gemeenteraad. Haar speerpunten zijn; openbaar vervoer, participatie van ouderen, tegengaan van discriminatie van ouderen en blijven wonen in de eigen buurt.

2. Lise van de kamp

Fractievoorzitter Partij van de Ouderen, voorvechter voor ouderenbelangen in Gemeente Amsterdam, en Provincie Noord-Holland.

1. Wil van Soest

Fractievoorzitter en Lijstrekker in Noord en nummer 3 voor de gemeenteraad. Met Twaalf jaar bestuurlijke ervaring staat Dennis voor een groener, socialer, rechtvaardiger en leefbaarder stad waarbij de bewoners altijd een stem moet hebben bij besluiten in de wijk.

3. Dennis Overweg

Hemmie is een rasondenemer en boegbeeld voor het midden- en kleinbedrijf in Amsterdam. Zijn focus ligt op het wegnemen van regels voor een beter ondernemersklimaat in Amsterdam.

4. Hemmie Kerkling

Sandra is expert op het gebied van financiën en zal de vinger aan de pols van de gemeentelijke begroting houden.

6. Sandra Lof

Lijstrekker in Oost en nummer 5 voor de gemeenteraad.

5. Frans van Meetelen

Strijder tegen Windturbines en voor een leefbare stad.

7. Marlein Bong

Lijstrekker in West en nummer 8 voor de gemeenteraad.

8. Jacqueline Wouters

9. Youssef Aamarou

10. Jan Hamstra

11. Jolanda Boerlijst-Bakker

12. Gerti den Dekker

13. Nico Meijer

14. Ronald Grift

15. Piet Aberkrom

Ex-2e Kamerlid voor Lijst Pim Fortuyn en Gemeenteraadslid van Amsterdam voor Mokum Mobiel.

16. Gonny van Oudenallen