Welkom Bij

PARTIJ VAN DE OUDEREN

MEEBESLISSEN

 • WETHOUDER Ouderenbeleid!
 • Betrek ouderen met ADVIESRAAD 
 • Geef college geen BLANCO CHEQUE 
 • Geef oudere bewoners EEN STEM bij belangrijke beslissingen 
 • Minimaal 1/3e leden BURGERRADEN boven de 50 jaar
 • Minimaal 1/3e leden STADSDEELCOMMISSIE boven de 50 jaar 
 • Minimaal 1/3e leden OVERLEG- en adviesorganen boven de 50 jaar 
 • Oudere bewoners AAN TAFEL bij alle beslis-organen

 

ZORG & WELZIJN

 • Strijd tegen EENZAAMHEID 
 • Koester onze MANTELZORGERS
 • Heropen het VERZORGINGSHUIS
 • Draai bezuinigingen THUISZORG terug 
 • Terugkeer van de WIJKZUSTER 
 • Maak een VITALITEIT-CHECK mogelijk
 • Meer LIEF-&-LEEDSTRATEN 
 • GA-EROP-UIT-AGENDA
 • Goede DAGBESTEDING voor ouderen en meer BUURTHUIZEN
 • SPORTVOORZIENINGEN in openbare ruimte

 

WONEN

 • Gemeentelijke WONINGCORPORATIE 
 • Ouderen zijn de OPLOSSING niet het probleem  
 • KLEINSCHALIGE WOONVORM ouderen  
 • De SENIORENMAKELAAR
 • GEEN VERKOOP sociale huurwoningen
 • MINDERVALIDEN WONINGEN niet onttrekken 
 • Terugkeer SPIJTOPTANTENREGELING huurders
 • Bouw ook voor MIDDENINKOMENS 
 • GEMEENTELIJKE WONINGBOUW
 • VOORRANG voor AMSTERDAMMERS
 • TERUGKOOPGARANTIE woningen
 • Handhaven op LEEGSTAND
 • Pak WOEKERPRIJZEN aan
 • Woningzoekenden die tijdelijk inwonen BEHOUDEN URGENTIE
 • WONING-APK vocht- en schimmelwoningen
 • Bij bouwplannen VOORZIENINGEN OP ORDE
 • Reken af met ERFPACHT
 • Erfpacht WOONBOTEN wordt omgezet in huur
 • Bewoners BESLUITEN MEE over de wijk

 

OPENBAAR VERVOER & BEREIKBAARHEID

 • FIJNMAZIG BETER OV
 • Herstel AANVULLEND OPENBAAR VERVOER
 • Herstel TRAM- en BUSLIJNEN & onderzoek ALTERNATIEVEN
 • Haltes op LOOPAFSTAND
 • Het FIETSPAD is ook voor ouderen
 • DUBBELTJESZONE parkeren bij ziekenhuis
 • We willen TRAM 14 terug
 • Onderzoek METROGEBRUIK OUDEREN
 • Maak NOORD beter BEREIKBAAR
 • Focus op DOELGROEPENVERVOER
 • Ook RUIMTE voor de AUTO
 • Parkeergeld besteden aan VERBETEREN BEREIKBAARHEID
 • NEE! tegen overal 30km/u
 • Oog voor FIETSVEILIGHEID
 • Geen BRUGGEN over het IJ
 • Uitbreiding METRONET
 • Proef NACHTMETRO
 • Uitbreiding P&R-VOORZIENINGEN
 • We ONTSLUITEN de JORDAAN
 • ELEKTRISCH OV over de GRACHTEN
 • 65-plus GRATIS met tram en bus

 

VEILIGHEID

 • Extra veiligheidsbeleid tegen OUDERENROOF 
 • Extra veiligheidsbeleid tegen OUDERENMISHANDELING
 • Méér WIJKAGENTEN 
 • Méér goed opgeleide BOA’s 
 • Inzet van STADSMARINIERS 
 • Méér VOORKOMEN in plaats van genezen  
 • AANGIFTE THUIS 
 • Inzet van BODYCAMS 
 • Méér GEBIEDS- en SAMENSCHOLINGSVERBODEN    
 • Inzet van ‘JE WAS ERBIJ, JE BENT ERBIJ’ principe
 • Méér HANDHAVINGSACTIES 
 • AVONDKLOK overlastgevende jongeren
 • HUISBEZOEK aan ouders overlastgevende jongeren
 • SCHADE verhalen
 • SCHOOLCOPS 
 • STRAATINTIMIDATIE STRAFBAAR stellen in APV
 • INGEZETENCRITERIUM verkoop softdrugs
 • Ramen op DE WALLEN SLUITEN

BEVOLKINGSGROEI & INTEGRATIE

 • Stop trekken RACISMEKAART
 • Maak BELEID op BEVOLKINGSGROEI
 • SCHRAP wettelijke taakstelling opvang vluchtelingen
 • Integratie wordt SPEERPUNT
 • Geen taboe op GEVOELIGE ONDERWERPEN op scholen
 • Lessen HOMO-EMANCIPATIE 
 • Lessen TWEEDE WERELDOORLOG
 • VERPLICHT BEZOEK aan Kamp Westerbork voor middelbare scholen
 • Harde aanpak ANTISEMITISME 
 • Gebiedsverbod voor HAATPREDIKERS

 

ECONOMIE & WERKGELEGENHEID

 • Ruimte om te ONDERNEMEN
 • Corona COMPENSATIE 
 • Bedrijven niet WEGPESTEN
 • Behoud SCHEEPSWERF & AMBACHTSBEDRIJVEN
 • RECLAMEBELASTING schrappen
 • DIENSTVERLENING verbeteren
 • VERGUNNINGEN op tijd 
 • Koester de WEEKMARKTEN
 • Vrijstellingen voor STARTUPS 
 • Stimuleer AANNEMEN OUDEREN 
 • Werf ook gemeentepersoneel via UITZENDBUREAU 65-PLUS 
 • Amsterdamse OUDERENAMBASSADEUR
 • 50-plusser die dat wil OMSCHOLEN TOT LERAAR
 • Omscholen met RENTELOZE LENING
 • RIJ-INSTRUCTEUR’ digitale snelweg 

 

ARMOEDE 

 • Actief INFORMEREN OVER HULP
 • Fors MEER GELD armoedebeleid
 • Armoede sneller en beter SIGNALEREN 
 • ARMOEDE-BREEKIJZERS
 • ARMOEDE MELDPUNT
 • Aanpak ENERGIEARMOEDE 
 • KLIMAATFONDS OOK voor minima
 • Handen ineen met BEDRIJFSLEVEN
 • Meer VOORLICHTING
 • Breng ARMOEDE in KAART
 • Verbeter SCHULDHULPVERLENING 
 • Help WERKENDE ARMEN 
 • AAN-DE-BAK REGELING

 

MASSATOERISME AAN BANDEN

 • Niet gebruikte HOTELVERGUNNINGEN komen te vervallen
 • TOERISTENBELASTING OMHOOG
 • TOERISTENBELASTING voor TOERISTENWINKELS
 • CITYMARKETING aanpassen
 • Amsterdam is geen FESTIVALTERREIN
 • Toerisme SPREIDEN

  

AFVAL- & RATTENAANPAK 

 • WIJKCONCIËRGES  
 • UITBREIDING ondergrondse containers
 • De AFVALBOOT blijft
 • Invoering HUFTERBOETE straatvervuilers en afvaldumpers
 • RATTENOFFENSIEF 
 • AFVALDISCIPLINE bij INBURGERING 
 • Terugkeer SCHILLENBOER

 

GROEN & BUITENRUIMTE

 • We koesteren de VOLKSTUINEN 
 • ONDERHOUDEN openbaar groen
 • Voor elke gekapte boom een BOOM TERUG
 • Laat hoveniers ROTONDES ADOPTEREN en ONDERHOUDEN
 • Wrak- en weesboten VERWIJDEREN

  

WINDTURBINES WEG

 • Besluit TERUGDRAAIEN 
 • VERZET aanvoeren 
 • Geef Amsterdammers ZONNEPANELEN 
 • Maak KERNENERGIE bespreekbaar

 

KOESTER AMSTERDAMSE (VOLKS)CULTUUR 

 • Amsterdamse- en Nederlandse VLAG in RAADZAAL 
 • VREUGDEVUUR Floradorp 
 • We behouden historische SALONBOTEN 
 • Handen af van STANDBEELDEN & STRAATNAMEN  
 • WEERBAAR Amsterdam

Al Onze Punten Op Een Rij!

Kijk HIER Voor Het Volledige Partij Programma!

MEEBESLISSEN

 • WETHOUDER Ouderenbeleid!
 • Betrek ouderen met ADVIESRAAD 
 • Geef college geen BLANCO CHEQUE 
 • Geef oudere bewoners EEN STEM bij belangrijke beslissingen 
 • Minimaal 1/3e leden BURGERRADEN boven de 50 jaar
 • Minimaal 1/3e leden STADSDEELCOMMISSIE boven de 50 jaar 
 • Minimaal 1/3e leden OVERLEG- en adviesorganen boven de 50 jaar 
 • Oudere bewoners AAN TAFEL bij alle beslis-organen

 

ZORG & WELZIJN

 • Strijd tegen EENZAAMHEID 
 • Koester onze MANTELZORGERS
 • Heropen het VERZORGINGSHUIS
 • Draai bezuinigingen THUISZORG terug 
 • Terugkeer van de WIJKZUSTER 
 • Maak een VITALITEIT-CHECK mogelijk
 • Meer LIEF-&-LEEDSTRATEN 
 • GA-EROP-UIT-AGENDA
 • Goede DAGBESTEDING voor ouderen en meer BUURTHUIZEN
 • SPORTVOORZIENINGEN in openbare ruimte

 

WONEN

 • Gemeentelijke WONINGCORPORATIE 
 • Ouderen zijn de OPLOSSING niet het probleem  
 • KLEINSCHALIGE WOONVORM ouderen  
 • De SENIORENMAKELAAR
 • GEEN VERKOOP sociale huurwoningen
 • MINDERVALIDEN WONINGEN niet onttrekken 
 • Terugkeer SPIJTOPTANTENREGELING huurders
 • Bouw ook voor MIDDENINKOMENS 
 • GEMEENTELIJKE WONINGBOUW
 • VOORRANG voor AMSTERDAMMERS
 • TERUGKOOPGARANTIE woningen
 • Handhaven op LEEGSTAND
 • Pak WOEKERPRIJZEN aan
 • Woningzoekenden die tijdelijk inwonen BEHOUDEN URGENTIE
 • WONING-APK vocht- en schimmelwoningen
 • Bij bouwplannen VOORZIENINGEN OP ORDE
 • Reken af met ERFPACHT
 • Erfpacht WOONBOTEN wordt omgezet in huur
 • Bewoners BESLUITEN MEE over de wijk

 

OPENBAAR VERVOER & BEREIKBAARHEID

 • FIJNMAZIG BETER OV
 • Herstel AANVULLEND OPENBAAR VERVOER
 • Herstel TRAM- en BUSLIJNEN & onderzoek ALTERNATIEVEN
 • Haltes op LOOPAFSTAND
 • Het FIETSPAD is ook voor ouderen
 • DUBBELTJESZONE parkeren bij ziekenhuis
 • We willen TRAM 14 terug
 • Onderzoek METROGEBRUIK OUDEREN
 • Maak NOORD beter BEREIKBAAR
 • Focus op DOELGROEPENVERVOER
 • Ook RUIMTE voor de AUTO
 • Parkeergeld besteden aan VERBETEREN BEREIKBAARHEID
 • NEE! tegen overal 30km/u
 • Oog voor FIETSVEILIGHEID
 • Geen BRUGGEN over het IJ
 • Uitbreiding METRONET
 • Proef NACHTMETRO
 • Uitbreiding P&R-VOORZIENINGEN
 • We ONTSLUITEN de JORDAAN
 • ELEKTRISCH OV over de GRACHTEN
 • 65-plus GRATIS met tram en bus

 

VEILIGHEID

 • Extra veiligheidsbeleid tegen OUDERENROOF 
 • Extra veiligheidsbeleid tegen OUDERENMISHANDELING
 • Méér WIJKAGENTEN 
 • Méér goed opgeleide BOA’s 
 • Inzet van STADSMARINIERS 
 • Méér VOORKOMEN in plaats van genezen  
 • AANGIFTE THUIS 
 • Inzet van BODYCAMS 
 • Méér GEBIEDS- en SAMENSCHOLINGSVERBODEN    
 • Inzet van ‘JE WAS ERBIJ, JE BENT ERBIJ’ principe
 • Méér HANDHAVINGSACTIES 
 • AVONDKLOK overlastgevende jongeren
 • HUISBEZOEK aan ouders overlastgevende jongeren
 • SCHADE verhalen
 • SCHOOLCOPS 
 • STRAATINTIMIDATIE STRAFBAAR stellen in APV
 • INGEZETENCRITERIUM verkoop softdrugs
 • Ramen op DE WALLEN SLUITEN

BEVOLKINGSGROEI & INTEGRATIE

Stop trekken RACISMEKAART

Maak BELEID op BEVOLKINGSGROEI

SCHRAP wettelijke taakstelling opvang vluchtelingen

Integratie wordt SPEERPUNT

Geen taboe op GEVOELIGE ONDERWERPEN op scholen

Lessen HOMO-EMANCIPATIE 

Lessen TWEEDE WERELDOORLOG

VERPLICHT BEZOEK aan Kamp Westerbork voor middelbare scholen

Harde aanpak ANTISEMITISME 

Gebiedsverbod voor HAATPREDIKERS

 

ECONOMIE & WERKGELEGENHEID

Ruimte om te ONDERNEMEN

Corona COMPENSATIE 

Bedrijven niet WEGPESTEN

Behoud SCHEEPSWERF & AMBACHTSBEDRIJVEN

RECLAMEBELASTING schrappen

DIENSTVERLENING verbeteren

VERGUNNINGEN op tijd 

Koester de WEEKMARKTEN

Vrijstellingen voor STARTUPS 

Stimuleer AANNEMEN OUDEREN 

Werf ook gemeentepersoneel via UITZENDBUREAU 65-PLUS 

Amsterdamse OUDERENAMBASSADEUR

50-plusser die dat wil OMSCHOLEN TOT LERAAR

Omscholen met RENTELOZE LENING

RIJ-INSTRUCTEUR’ digitale snelweg 

 

ARMOEDE 

Actief INFORMEREN OVER HULP

Fors MEER GELD armoedebeleid

Armoede sneller en beter SIGNALEREN 

ARMOEDE-BREEKIJZERS

ARMOEDE MELDPUNT

Aanpak ENERGIEARMOEDE 

KLIMAATFONDS OOK voor minima

Handen ineen met BEDRIJFSLEVEN

Meer VOORLICHTING

Breng ARMOEDE in KAART

Verbeter SCHULDHULPVERLENING 

Help WERKENDE ARMEN 

AAN-DE-BAK REGELING

 

MASSATOERISME AAN BANDEN

Niet gebruikte HOTELVERGUNNINGEN komen te vervallen

TOERISTENBELASTING OMHOOG

TOERISTENBELASTING voor TOERISTENWINKELS

CITYMARKETING aanpassen

Amsterdam is geen FESTIVALTERREIN

Toerisme SPREIDEN

  

AFVAL- & RATTENAANPAK 

WIJKCONCIËRGES  

UITBREIDING ondergrondse containers

De AFVALBOOT blijft

Invoering HUFTERBOETE straatvervuilers en afvaldumpers

RATTENOFFENSIEF 

AFVALDISCIPLINE bij INBURGERING 

Terugkeer SCHILLENBOER

 

GROEN & BUITENRUIMTE

We koesteren de VOLKSTUINEN 

ONDERHOUDEN openbaar groen

Voor elke gekapte boom een BOOM TERUG

Laat hoveniers ROTONDES ADOPTEREN en ONDERHOUDEN

Wrak- en weesboten VERWIJDEREN

  

WINDMOLENS WEG

Besluit TERUGDRAAIEN 

VERZET aanvoeren 

Geef Amsterdammers ZONNEPANELEN 

Maak KERNENERGIE bespreekbaar

 

KOESTER AMSTERDAMSE (VOLKS)CULTUUR 

Amsterdamse- en Nederlandse VLAG in RAADZAAL 

VREUGDEVUUR Floradorp 

We behouden historische SALONBOTEN 

Handen af van STANDBEELDEN & STRAATNAMEN  

WEERBAAR Amsterdam