Fractieleden & medewerkers

Wil van Soest

Fractie Voorzitter PvdO en Raadslid Gemeente Amsterdam
Wil van Soest

Mevrouw Wil van Soest is 20 jaar lid geweest van de Amsterdamse deelraad Noord. Sinds 19 maart 2014 is zij gekozen in de gemeenteraad van Amsterdam voor de Partij van de Ouderen (P.v.d.O.).
Moeder van vijf kinderen, twaalf  kleinkinderen en twee achterkleinkinderen waarvan zij in de schaarse vrije tijd geniet. Daarnaast is Wil van Soest is al vele jaren maatschappelijk betrokken. 12 jaar is zij voorzitter geweest van de afdeling Tuindorp-Oostzaan van de ANBO en was tevens actief in het gewest Amsterdam. Momenteel is zij lid van de ledenraad van de ANBO, het hoogste orgaan binnen het bestuur van deze ouderenbond. Tevens is zij belasting-invulhulp van de ANBO. Ik heb vele Euro´s voor de mensen teruggehaald bij de belastingdienst. Jarenlang hield zij zich bezig met schooluitval als voorzitter van de Ouder Belangen Organisatie. Dit is een stichting die opkomt voor de belangen van leerplichtige scholieren die van school worden verwijderd, en hun ouders. Tenslotte is Wil van Soest jarenlang voorzitter geweest van een landelijk stichting die zich bezig hield met reumapatiënten.

Klik hier voor profiel Gemeente Amsterdam

Reenze van Brug

Duo Raadslid Gemeente Amsterdam
Reenze van Burg
De heer Reenze van Brug is getrouwd en heeft twee kinderen, een dochter van 21 jaar, die studeert aan de UVA, en een zoon van 18 jaar, die op de middelbare school zit. Voor de Partij van de Ouderen maakt Reenze van Brug zich sterk voor een veiliger en schoner Amsterdam. Een stad waar een ieder zich op zijn gemak voelt. Een stad waar ouderen ’s avonds veilig over straat kunnen gaan. Daarnaast ziet Reenze erop toe dat de gelden die Den Haag voor werk, welzijn en jeugdzorg bij de gemeente Amsterdam neerlegt, daadwerkelijk worden besteed waarvoor ze bedoeld zijn. Dat ze terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben. Hij maakt zich hard voor gratis openbaar vervoer voor ouderen. Door het wegnemen van  financiële obstakels zal de drempel om op pad te gaan worden verlaagd en zullen meer ouderen uit hun sociale isolement worden verlost.

 

Yuen Keong Ng

Bestuurscommissie Amsterdam-Zuid
Yuen Keong Ng
De heer Yuen Keong Ng was kandidaat voor de Partij van de Ouderen in Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Hij wil door zijn aanwezigheid in de gemeenteraad van Amsterdam bereiken dat ouderen een stem en gezicht krijgen in de gemeentepolitiek. Voor de ouderen moet de stad 24 uur beleefbaar zijn. Daarom wil de Partij van de Ouderen ook dat u zich veilig voelt. Naast gratis reizen met het openbaar vervoer is het ook belangrijk dat er voldoende groepswoningen zijn zodat ouderen steun aan elkaar hebben en niet vereenzamen.

 

Bob Brakhoven

Bestuurscommissie Amsterdam Noord
bob brakhoven
De heer Bob Brakhoven is lokaal politicus sinds 2002. Vanuit vrijwilligerswerk bij ASC de Volewijckers, tegenwoordig DVC Buiksloot kwam hij als penningmeester en voorzitter in de politiek terecht. Hij probeert altijd de lokale politiek zo dicht mogelijk bij mensen en verenigingen te brengen. In 2007 was hij voor het eerst waarnemend raadslid en sinds de verkiezingen van 2010 volwaardig raadslid in de stadsdeelraad van Amsterdam Noord. Sinds 2012 is hij landelijk lid van 50plus en als zodanig zeer betrokken bij de naar mijn idee teveel genegeerde ouderen in een veranderende maatschappij.

Narin Koebeer

Bestuurscommissie Amsterdam Nieuw-West
Narin Koebeer
De heer Narin Koebeer is getrouwd en lid van de bestuurscommissie Nieuw-West voor de Partij van de Ouderen in Amsterdam. Ook hij wil met de PvdO de ouderen een stem en een gezicht geven in de gemeentepolitiek van Amsterdam Nieuw-West. Hij vindt dat de ouderen die dit land hebben opgebouwd, worden als tweederangs burgers behandeld. Hij wil ouderen niet buiten de boot laten vallen.

 

FRACTIE MEDEWERKERS PVDO RAADSLID WIL VAN SOEST

Danny de Vries

Hoofd Fractie Bureau

ddevries-1070

 

Stephanie Korting

Fractiemedewerker PvdO

Stephanie

Loading...