Partij van de Ouderen: ‘Zet postbodes in voor vergroten van de leefbaarheid’!

Van Soest: ‘Extra ogen in de openbare ruimte van Loosduinen zijn geen overbodige luxe’
 
Twintig jaar geleden was het ambt van postbode een druk bestaan. De PTT, de voorloper van PostNL, bezorgde maar liefst zeven miljard poststukken per jaar. Aan deze drukte kwam rond de eeuwwisseling een eind. Toen ontdekte het grote publiek internet en e-mail. Brieven, ansichtkaarten en papieren bankafschriften verdwenen uit de postzak; reclamedrukwerk werd vervangen door elektronische reclame. Om te voorkomen dat de 20.000 overgebleven postbezorgers van PostNL op straat komen te staan, zijn er in diverse gemeenten projecten gestart waar de postbode wordt ingezet als extra paar ogen of als aanspreekpunt voor ouderen. “En dat is precies wat we ook in Amsterdam moeten doen”, aldus Partij van de Ouderen fractievoorzitter Wil van Soest, die stelt dat PostNL met de bezorger iets kan leveren dat in onze snelle samenleving steeds schaarser wordt: ‘Menselijk contact’.
De Partij van de Ouderen stelt dat het geen overbodige luxe is om extra ogen in de Amsterdamse openbare ruimte te creëren. Overwoekerde plantsoenen, scheefliggende stoeptegels, hondenpoep en zwerfvuil op straat en overvolle containers, zijn helaas ook in Amsterdam meer regel dan uitzondering.
“Hoe gaaf zou het zijn dat postbodes hun baan kunnen behouden, als zij worden ingezet om onze straten en plantsoenen er picobello uit te laten zien, doordat zij misstanden direct kunnen melden bij de gemeente”, aldus Van Soest, die van de gemeente Amsterdam wil weten of zij met PostNL in gesprek wil om Amsterdamse postbodes in te zetten voor het verbeteren van de openbare ruimte.
Vragen
1) Bent u bekend met het bericht ‘Voor al uw brieven en onkruid’ (1)
Er zijn diverse gemeenten waar wordt geëxperimenteerd om te kijken hoe de 20.000 postbezorgers van PostNL, met een sterk teruglopend postgebruik, voor de toekomst behouden kunnen worden. Bij veel van deze experimenten wordt de postbode ingezet als extra paar ogen in de openbare ruimte.
2) Hoeveel Amsterdamse postbezorgers van PostNL zijn er?
3) Heeft u de bereidheid om deze postbezorgers ook in de toekomst aan het werk te houden door samen met PostNL een project te starten waarbij postbodes worden ingezet als extra paar ogen in Amsterdamse wijken, teneinde de Amsterdamse openbare ruimte te verbeteren. Dit kan door hen overwoekerende plantsoenen, scheefliggende stoeptegels, hondenpoep, zwerfafval en overvolle containers direct bij de gemeente te laten melden. Zo ja, welke afspraken wilt u hierover gaan maken met PostNL? (graag een gedetailleerd antwoord)
(1) Volkskrant, 26 augustus 2017
ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...