Partij van de Ouderen wil meer inzet bij het bestrijden van ouderenwerkloosheid

Van Soest: ‘We willen een lokale ouderenambassadeur en een seniorenpardon’!

Ondanks dat er wordt beweerd dat er sprake is van economische groei, leidt dat nog niet tot een evenredige daling van de werkloosheid. Zeker niet onder de ouderen. Reden voor de Partij van de Ouderen om deze week aan het stadsbestuur te vragen om meer inzet te tonen bij het bestrijden van ouderenwerkloosheid.

“Ondanks het feit dat het stadsbestuur – mede op aandringen van de Partij van de Ouderen – een Uitvoeringsplan Aanpak Ouderenwerkloosheid heeft gelanceerd, is het onvoldoende om werkloze 50-plussers in onze stad een goed toekomstperspectief te bieden”, aldus Wil van Soest, die deze week komt met een aantal suggesties om werkloze ouderen uit hun uitzichtloze situatie te halen.

De Partij van de Ouderen wil dat er een Amsterdamse Ouderenambasseur wordt ingesteld die, in nauwe samenwerking met gemeente, bedrijfsleven en andere belanghebbenden, actief lobbyt voor meer banen voor 50-plussers. Daarnaast moet er een seniorenpardon komen voor werkloze ouderen die vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn. Ook moeten de mogelijkheden worden onderzocht om zij-instroom voor 50-plussers richting het onderwijs mogelijk te maken. Van Soest: “Daarnaast moet er inzet zijn om de computervaardigheid bij ouderen te verbeteren; ook het Voortgezet Volwassen Onderwijs moet kosteloos ter beschikking worden gesteld voor ouderen die actief de arbeidsmarkt willen betreden.”

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...