Partij van de Ouderen wil verbod op verkoop aan deur in seniorenwijken

Fractievoorzitter Wil van Soest: ‘Het aantal babbeltrucs moet omlaag’

Zeker tien mensen in West en Zuid zijn de afgelopen tijd het slachtoffer geworden van babbeltrucs. De Amsterdamse politie waarschuwt bewoners de komende tijd extra op te letten. Opvallend is dat het in alle tien gevallen gaat om berovingen van ouderen boven de 70 jaar.

Partij van de Ouderen fractievoorzitter Wil van Soest: “Deze kwetsbare groep moeten we beschermen en we moeten daarom alles doen om het aantal babbeltrucs naar beneden te brengen. Daarom wil de Partij van de Ouderen dat er niet meer wordt verkocht aan deuren in wijken waar veel ouderen wonen. Dit moet leiden tot een vermindering van het aantal babbeltrucs en woningroven”.

In Rotterdam gebeurd dit al. Daar hebben zogeheten gebiedscommissies, met daarin actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties, de mogelijkheid om plekken aan te wijzen waar het verboden is om aan de deur te verkopen.
“Nu West en Zuid worden geteisterd door babbeltrucs, moeten we hier in Amsterdam ook toe overgaan”, stelt Van Soest.

Vragen

1) Bent u bekend met de berichten ‘Stijging babbeltrucs in West en Zuid: ‘Ze zeggen bijvoorbeeld dat de kat gevallen is’ (1) en ‘CDA Den Haag wil verbod op verkoop aan de deur in seniorenwijken’ (2)?

Het aantal babbeltrucs in West en Zuid is toegenomen en de politie waarschuwt bewoners de komende tijd extra op te letten. De slachtoffers zijn tot op heden senioren boven de 70.
2) Wat doet de Amsterdamse politie aan preventieve voorlichting tegen babbeltrucs? Gaat men dit in West en Zuid intensiveren? Zo ja, hoe?

In Rotterdam kan de verkoop aan deuren worden verboden. Ook in Den Haag gaan er geluiden op om de verkoop aan deuren in seniorenwijken te verbieden.
3) Heeft u de bereidheid om de verkoop aan deuren in seniorenwijken te verbieden, teneinde het aantal babbeltrucs en woningroven te verminderen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Graag een gedetailleerd antwoord

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...