Partij van de Ouderen: ‘Zorgen over steeds meer verwarde personen op straat’!

Fractievoorzitter Wil van Soest: ‘Onderzoek rol politie bij eerste opvang’

In Amsterdam blijkt uit een bericht van AT5 dat de huisartsenkring vindt dat er te veel verwarde personen op straat lopen. (1) De grens is bereikt. Zo zijn de afspraken met psychiaters niet toereikend en moeten patiënten lang (soms 8 weken) wachten op behandeling. Dan zijn ze een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving. De politie Amsterdam geeft aan dat er steeds meer meldingen zijn. Oorzaak is de stelselwijziging in de zorg die nu bijna twee jaar geleden is doorgevoerd. Daarbij is flink bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg. Ook de snoeiharde bezuinigingen van dit College, o.a. op beschermd wonen (4,4 miljoen euro) dragen bij aan de toename van het aantal verwarde personen op straat”.

Fractievoorzitter Wil van Soest: “In Den Haag worden verwarde personen door de politie opgevangen in de Opvang Verwarde Personen. Deze voorziening is in het hoofdbureau van de Haagse politie en wordt gerund door medewerkers van de gemeentelijke gezondheidszorg (GGZ). De bedoeling is dat verwarde personen direct worden doorverwezen naar de juiste zorginstelling. Mijn fractie wil weten of deze vorm van eerste opvang ook in Amsterdam mogelijk is. Zeker omdat verwarde personen naast een gevaar voor zichzelf, ook een gevaar voor hun omgeving kunnen vormen”.

Prullemandeer bezuinigingen College op beschermd wonen

Naast de vraag of de politie Amsterdam een rol kan spelen bij de eerste opvang van verwarde personen roept de Partij van de Ouderen het College opnieuw op om de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg terug te draaien.

“De gevolgen van de bezuinigingen worden pijnlijk zichtbaar in onze stad en zijn mensonterend. De bezuiniging van 4,4 miljoen euro op beschermd wonen gaan nu dus al haar zeer negatieve vruchten afwerpen. Die bezuiniging moet dan ook zo snel mogelijk geprullemandeerd wordend”, aldus Wil van Soest.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Bent u bekend met het nieuwsitem van AT5? (1)

2. Deelt u de mening dat verwarde personen naast een gevaar voor zichzelf, een gevaar voor hun omgeving kunnen vormen? Zo ja, deelt u de mening dat zij zo snel mogelijk hulp moeten krijgen? Kunt u in uw beantwoording duiden waarom het aantal verwarde personen op straat stijgt, als de geboden hulp adequaat zou zijn.

In Den Haag worden verwarden personen die op straat lopen, opgevangen door medewerkers van de GGZ die permanent aanwezig zijn op het hoofdbureau van politie. De bedoeling daar is dat verwarde personen direct worden doorverwezen naar de juiste instelling, zodat voorkomen wordt dat zij op straat gaan zwerven.

3. Speelt de Amsterdamse politie ook zo’n rol bij de eerste opvang van verwarde personen? Zo ja, wat zijn de resultaten? Kunt aangeven hoeveel personen daar zijn opgevangen in 2014, 2015 en de eerste helft van 2016? Zo neen, is het qua belasting van de politie mogelijk om een eerste opvang te realiseren, zodat voorkomen kan worden dat de politie vaak moet uitrukken om de chaos die verwarde personen zonder hulp kunnen aanrichten het hoofd te bieden? Graag een gedetailleerd antwoord hoe u één en ander vorm gaat geven.

4. Deelt u de mening dat de gevolgen van de bezuinigingen op beschermd wonen (4,4 miljoen euro) haar zeer negatieve vruchten beginnen af te werpen (meer verwarde mensen op straat)? Indien u ook van mening bent dat het niet bieden van hulp onmenselijk is, heeft u dan de bereidheid om uw bezuiniging op beschermd wonen (4,4, miljoen) direct terug te draaien?

5. Heeft u de bereidheid om bij er bij de landelijke overheid op aan te dringen dat landelijke bezuinigingen op geestelijke gezondheidszorg worden teruggedraaid? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit doen?

(1) http://www.at5.nl/artikelen/159224/zorgen-bij-huisartsen-over-verwarde-personen-gaan-naar-zoek-het-maar-uit-samenleving

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...