Partij van de Ouderen wil Amsterdams Generatiepact

Fractievoorzitter Wil van Soest: “Banen voor jongeren realiseren, door 60-plus ambtenaren meer rust te gunnen”.

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur, naar Haags voorbeeld, komt met een ouderenregeling waardoor oudere gemeenteambtenaren, tegen doorbetaling van 80 procent van het loon en 100 procent van de pensioenopbouw, minder gaan werken en daarmee werk realiseren voor jonge ambtenaren.

Partij van de Ouderen fractievoorzitter Wil van Soest: “Wat er in Den Haag gebeurd is echt een win-win situatie. Haagse ambtenaren van 60 jaar en ouder gaan, met behoud van het overgrote deel van het salaris, minder werken en hebben daarmee meer tijd voor de leuke dingen van het leven. Tegelijkertijd worden er banen voor jongeren gerealiseerd en wordt effectief de strijd tegen de hoge jeugdwerkloosheid aangebonden. Mijn fractie wil dat het stadsbestuur de mogelijkheden gaat bekijken om de Haagse ouderenregeling te kopiëren.”

FNV enthousiast

FNV-bestuurder Martha Rotgers laat op de website van Binnenland Bestuur weten enthousiast te zijn over het succes van het Haagse Generatiepact, waarbij de gemeentelijke organisatie wordt verjongd, oudere ambtenaren meer vrije tijd krijgen en de jeugdwerkloosheid wordt bestreden.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Golf jonge ambtenaren door ouderenregeling’ (1)

Den Haag is de eerste grote gemeente die zijn ambtenaren de mogelijkheid biedt om 60 procent te gaan werken tegen doorbetaling van 80 procent van het loon en 100 procent pensioenopbouw. Dankzij dit Generatiepact kunnen jonge ambtenaren worden aangenomen, waarbij de hardnekkige jeugdwerkloosheid wordt bestreden.

2) Hoe zit uw college de kansen om zo’n Generatiepact ook op het stadhuis van Amsterdam in te voeren? Graag een uitgebreide toelichting.

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...