Partij van de Ouderen: “De Zondagsschilders moeten blijven”

Fractievoorzitter Wil van Soest: “Halvering subsidie is een rechtstreekse aanval op het voortbestaan van het centrum voor beeldende kunst”!

Amsterdam – De Zondagsschilders bestaan al meer dan 80 jaar en zijn nog altijd springlevend. De nog altijd bloeiende vereniging heeft meer dan 500 actieve leden en doet er alles aan gezond te blijven.

De hoofdstad kan al decades lang genieten van de schilderende senioren die vooral in het centrum actief zijn. De laatste jaren heeft de vereniging financiële problemen.

De subsidie is fors teruggebracht van 22.000 naar 11.000 euro, en gevreesd wordt dat dit de komende jaren nog minder wordt. Partij van de Ouderen fractievoorzitter Wil van Soest: “De halvering van de subsidie is een rechtstreekse aanval op het voortbestaan van het centrum voor de beeldende kunst”.

Het pand van de schilders op de Geldersekade is prachtig, maar ook duur. Namens de schilders is er een commissie Brede Oriëntatie in het leven geroepen, die vanuit alle mogelijke invalshoeken zal onderzoeken hoe de vereniging het hoofd boven water kan houden. De Partij van de Ouderen staat volop achter deze schilders en vraagt met klem of de wethouder de beslissing om de subsidie te halveren wil terugdraaien.

“Amsterdam moet trots zijn op deze club en alles er aan doen om deze unieke vereniging te behouden. Dan past het niet om De Zondagsschilders voor een tekort van een paar duizend euro te laten klappen. De Partij van de Ouderen wil dat de wethouder nog eens in gesprek gaat met De Zondagsschilders en dat hij subsidie terugbrengt op het oude niveau”, aldus Van Soest.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor deRaad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Bent u bekend met De Zondagsschilders (1)?

2) Bent u bekend met het feit dat uw besluit om de subsidie van 22.000 euro te halveren het voortbestaan van een bloeiende vereniging van 500 actieve leden in direct gevaar heeft gebracht?

3) Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat deze al 80 jaar bestaande vereniging, waar veel schilderende senioren plezier aan beleven, moet blijven bestaan? Zo ja, heeft u de bereidheid om het subsidiebedrag terug te brengen op het oude niveau, zodat een dreigend faillissement kan worden afgewend?

4) Heeft u de bereidheid om in gesprek te gaan met de commissie Brede Oriëntatie van De Zondagsschilders om te bezien welke andere maatregelen genomen kunnen worden om het voortbestaan van de vereniging te garanderen? Zo neen, waarom niet?

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...