Partij van de Ouderen Amsterdam wil verplicht zwemles op scholen

‘Noodkreet Reddingsbrigade over afnemende zwemvaardigheid eindelijk serieus nemen’

Terwijl de Reddingsbrigade Nederland voor de zoveelste keer een noodkreet laat horen over de stijging van het aantal zwemmers dat, mede door een afnemende zwemvaardigheid, verdrinkt, laat de overheid het gruwelijk afweten. Zo vertikt het Kabinet het om schoolzwemmen verplicht te stellen. Zij vindt zwemmen een zaak voor ouders, scholen en gemeenten.

“Maar wat als die het laten afweten?”, zo stelt Partij van de Ouderen fractievoorzitter Wil van Soest, die van het Amsterdamse stadsbestuur precies wil weten welke scholen wel en welke scholen geen zwemles aanbieden. “Het verlaten van de basisschool zónder zwemdiploma is het creëren van een levensgevaarlijke situatie waar we als de wiedeweerga vanaf moeten door het verplicht stellen van schoolzwemmen”. In 2014 verliet meer dan 10% van de Amsterdamse leerlingen zonder zwemdiploma de basisschool. Van Soest: “Dat zijn honderden kinderen per jaar. Er is in stadsdeel Zuidoost geprobeerd het tij te keren door het aanbieden van gratis zwemles in de schoolvakanties. Zonder al teveel resultaat, er was gratis zwemles voor 210 kinderen, slechts 10 behaalden hun zwemdiploma. De veiligheid van onze kinderen vraagt om het verplicht stellen van schoolzwemmen in het onderwijscurriculum”.

Ondergetekende heeft de eer om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op gond van artikel 45, van het Reglement van Orde voor de raad van Amsterdam de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Bent u bekend met de berichten ‘Reddingsbrigade maakt zich zorgen over stijgend aantal verdrinkingen’ (1), ‘Negende verdrinking deze zomer’ (2) en ‘Gratis zwemles voor 210 kinderen, slechts 10 diploma’s’ (3)?

2) Bent u op de hoogte van de constatering van de Reddingsbrigade; te weten dat een afnemende zwemvaardigheid een belangrijke oorzaak is van de verdrinkingsdood? Zeven van de negen zwemdoden waren het zwemmen onvoldoende machtig. Hoe zorgelijk vindt u deze constatering, zeker met het oog op de houding van het Kabinet die het vertikt om schoolzwemmen te verplichten?

3) Kunt u per Amsterdamse basisschool aangeven waar wel en waar geen schoolzwemmen wordt aangeboden? Graag in uw beantwoording ook het aantal leerlingen dat met en dat zonder een zwemdiploma de basisschool verlaat?In Amsterdam verliet in 2014 nog meer dan 10% van de Amsterdamse leerlingen zonder zwemdiploma de basisschool. Dat zijn honderden leerlingen per jaar. Destijds is, tevergeefs, in Zuidoost geprobeerd om kinderen door het gratis aanbieden van zwemles in schoolvakanties aan hun zwemdiploma te helpen. 4) Met deze poging gaf u aan dat ook uw college het belangrijk vindt dat Amsterdammers kunnen zwemmen. Wat zijn nadien uw inspanningen geweest om alle Amsterdamse basisschoolleerlingen mét zwemdiploma van de basisschool te verlaten? Graag in een gedetailleerd overzicht van deze inspanningen plus behaalde resultaten in uw beantwoording.

5) Deelt u de mening dat in een waterrijke stad als Amsterdam elk kind met een zwemdiploma de basisschool moet verlaten? Zo ja, wat worden uw inspanningen om schoolzwemmen verplicht te stellen?

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...