PvdO maakt zich sterk tegen jeugdige geweldplegers

Amsterdam moet de al bestaande ‘Voetbalwet’ inzetten tegen hangjongeren die extreme overlast veroorzaken, zoals in De Banne in Amsterdam-Noord. De wet maakt het mogelijk onder het motto ‘je was erbij, dus je bent erbij’ complete groepen bepaalde straffen op te leggen voor geweldpleging en vernielingen, zonder dat daarvoor met bewijzen individuele daders zijn aan te wijzen.

Dit stelt de Partij voor de Ouderen (PvdO) in Amsterdam, nadat groepen hangjongeren zich misdroegen in De Banne. Ook kunnen samenscholingsverboden en gebiedsverboden worden opgelegd.
De PvdO heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Eberhard van der Laan. De fractie van de PvdO vindt dat de in 2010 aangenomen Wet maatregelen bestrijding voetbal vandalisme en overlast aangewend moet worden om de ontwikkeling van hangjongeren tot criminele bendes tegen te gaan. Een dergelijke wet is ook succesvol in het Verenigd Koninkrijk. In Almelo probeert de gemeente de wet in te zetten om daklozenen zwervers aan banden te leggen.
Toen de wet in het leven werd geroepen om vooral hooligans aan te pakken, is Den Haag, aldus de woordvoerder van de gemeente, gebruik gaan maken van de wet om overlast te bestrijden. Intussen wordt de wet ook wel de “Overlastwet’ genoemd.
De gemeente kan met de wet in de hand in diverse wijken meldpicht, gebiedsverboden, en contactverboden op te leggen. Kinderen kan verboden na acht uur ‘s avonds nog onbegeleid de straat op te gaan.
Het Amsterdamse Duo-gemeenteraadslid Reenze van Brug vindt de overlastwet een goede oplossing. “Samenscholen, provoceren, schleden en jennen. Daar kan de politie vaak niets aan doen,” zegt Van Brug. “De nieuwe wet biedt nieuwe mogelijkheden. Wie erbij staat is dan mede-schuldig. Dat kan gebruikt worden tegen voetbalhooligans, maar dus ook tegen jongerendie zich op straat misdragen.”

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...