PvdO Nieuwsbrief juli 2016

Onze Nieuwsbrief zal vanaf heden iedere maand verschijnen.  We zijn uitgegroeid in de hoofdstad tot de enige echte lokale Oppositie partij. We krijgen steeds meer aanhangers en we weten steeds vaker de media te bereiken. In de Amsterdamse gemeenteraad doen raadslid Wil van Soest en duo-raadslid Reenze van Brug het uitstekend. Ze komen op voor de gewone burger en zeker de groep vanaf 45 jaar.  Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaan we ons aantal zetels verdubbelen en wordt het mogelijk om met nog meer kracht ons geluid te laten horhen. Het moet mogelijk zijn om met drie zetels vanuit de hoofdstad actief te zijn. Doet u met ons mee?

IMG_1153

Petitie pensioenleeftijd terug naar 65

De PvdO en Groep de Mos/ Ouderenpartij hebben een petitie opgesteld waarin gesteld wordt dat de pensioenleeftijd terug gaat naar 65 jaar. De reacties hierop zijn zeer positief. Al meer dan 13.000 Nederlanders hebben via het ondertekenen van deze petitie verklaard dat ze het er mee eens zijn. Inmiddels zijn regionale afdelingen van 50 Plus ook bij het initiatief betrokken.  Wil van Soest, raadslid in Amsterdam: ,Het verhogen van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 is acht jaar geleden gebaseerd op een voorspelling van grote economische activiteit. In plaats daarvan kwam de crisis en solliciteren oudere werklozen zich helemaal suf. Zinloos meestal, want banen zijn er niet.

Kopij

Het verhogen van deze leeftijd is haar doel voorbij geschoten.  Wij zijn blij dat er zoveel draagvlak is om dit terug te draaien. De komende maanden gaan er alleen maar heel veel ondersteuningen bij komen. Als lokale partijen mogen we best trots zijn dat we deze petitie hebben opgestart.’  Heeft u nog niet getekend, zie de petitie op onze FB pagina.

Vrijwilliger worden bij PvdO

We zijn niet van plan om tijdens de grote vakantie stil te blijven zitten. Er komen steeds meer aanmeldingen en burgers die met ons mee willen doen. Doe met ons mee en laat op een gezellige en constructieve wijze blijken dat je  het anders en beter wil. Kom vrijblijvend bij ons langs om koffie te drinken.

FB en website

De Facebook pagina van de PvdO doet het al vanaf december 2015 uitstekend. Gemiddeld hebben we per week rond de 10.000 lezers en er zijn niet veel fracties in de hoofdstad die dat ons na doen. Heb je belangrijke info of een gezellig bericht dat met Amsterdam te maken heeft stuur het altijd door.

 

Partij van de Ouderen: “Amsterdam moet als homohoofdstad signaal afgeven; schenden homorechten in Turkije onaanvaardbaar”!

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad is geschrokken van het nieuws dat de Gay Pride in het Turkse Istanbul onlangs is afgelast omdat de politie niet zou instaan voor de veiligheid van de deelnemers. Het duo-raadslid Reenze van Brug was eind juni met een Amsterdamse gemeentelijke delegatie in Istanbul om te observeren hoe het er daar met betrekking tot de emancipatie van homo’s voor staat. Van Brug: “Ik ben enorm geschrokken van hetgeen ik hier zie. Homo’s leven in angst, durven hun liefde voor elkaar niet kenbaar te maken en al helemaal niet hand in hand te lopen. Het is schrijnend te zien dat de Gay Pride na vorig jaar, toen het evenement vanwege de ramandan ineens niet mocht doorgaan, dit jaar weer is afgelast. Dat politiemensen richting bijeengekomen homo’s zeer agressief hebben opgetreden schaadt de emancipatie van homo’s in een land waar een groot deel van de bevolking homoseksualiteit als een zonde ziet”.

In Amsterdam is ongeveer 10% van de Amsterdamse bevolking van Turkse komaf. Daarom vindt de Partij van de Ouderen het enorm belangrijk dat dit deel van de Amsterdammers meekrijgt dat de emancipatie van homo’s in Amsterdam een vanzelfsprekendheid is.

“Wij willen dat het stadsbestuur de Turkse ambassadeur uitnodigt om mee te varen met de Gay Pride van 6 augustus aanstaande. Dit om aan het Turkse deel van Amsterdam te laten zien dat er niets mis is met het zijn van homoseksueel”, aldus Van Brug die verder stelt dat alles en iedereen in Amsterdam vol trots moet staan voor het feit dat je in onze hoofdstad kan zijn wie je wil zijn. “Helemaal niemand neemt ons dat recht af”!

alone-513525_1280

“Bestolen mensen moeten geholpen worden”

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad wil opheldering van het stadsbestuur over de stellingname van Gerton van Unnik. Het raadslid uit Weesp stelt te zijn beroofd in Amsterdam en bij het doen van aangifte niet te zijn geholpen door de Amsterdamse politie.

Partij van de Ouderen woordvoerder Reenze van Brug: “Als het waar is dat aangiften niet serieus worden genomen door de Amsterdamse politie, dan heeft het stadsbestuur echt wat uit te leggen. We zouden, om het boevengilde sneller in de kraag te vatten, er juist alles aan moeten doen om de aangiftebereidheid zo optimaal mogelijk te maken. Daarbij passen geen laconieke agenten die geen werk willen maken van een aangifte van straatroof”.

De Partij van de Ouderen wil weten hoe er in Amsterdam met aangiften wordt omgegaan, wat de resultaten ervan zijn en of het vaker voorkomt dat mensen niet of niet goed worden geholpen bij het doen van een aangifte.

“In 2013 bleek de aangiftebereidheid nog geen 10 procent. Een actieplan van VVD en D66 moest daar verbetering in brengen, maar als ik dit verhaal van het raadslid uit Weesp hoor, is het hoog tijd weer eens te polsen hoe serieus de Amsterdamse politie met aangiften omgaat”, aldus Van Brug.

 

Motie van treurnis in tegen ouderenwethouder Van der Burg

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad is hevig teleurgesteld in de handelswijze van ouderenwethouder Eric van der Burg (VVD).

Partij van de Ouderen duo-raadslid Van Brug: “Dankzij een aangenomen motie van de Partij van de Ouderen is wethouder Van der Burg officieel ook ‘wethouder ouderenbeleid’, maar helaas bakt hij, alle beloften ten spijt, helemaal niets van deze functie. Er zou een heus ouderenprogramma komen, maar de voorjaarsnota laat een ander beeld zien: géén inzet voor Amsterdam als ‘age friendly city’, géén voornemens, géén kaders, géén hoofdlijnen en géén budget. De ouderen laat Van der Burg op een betreurenswaardige wijze in de kou staan”.

Vanwege het gebrek aan inzet heeft de Partij van de Ouderen een motie van treurnis ingediend tegen wethouder Van der Burg. “Wellicht dat dit de wethouder aanspoort om als wethouder ouderen de belangen voor ouderen wel te vuur en te zwaard te behartigen. Zo missen wij ook inzet op het inperken van de werkloosheid onder 50-plussers en een oplossing voor het dreigende tekort aan seniorenwoningen”, aldus Van Brug die zijn vragen aan de wethouder bij het debat de commissie zorg, sport en ouderen – veelzeggend genoeg niet beantwoord zag

Airbnb-regeling naar Berlijns voorbeeld; aangevuld met ‘three strikes you’re out’

Het wordt steeds meer gedaan in de stad; een kamer of zelfs je hele huis verhuren via Airbnb. Eén op de zes huizenbezitters in het toeristische centrum van de stad zou zijn huis al op die manier verhuren. Een onwenselijke ontwikkeling volgens de Partij van de Ouderen die al langer de strijd aanbindt met de ongebreidelde groei van het massatoerisme in Amsterdam. “We gunnen iedereen in de stad een extra zakcentje, maar de massaliteit van Airbnb draagt bij aan de ‘verdisneysering’ van onze stad, is een oneerlijke concurrent voor de hotelbranche en drijft volgens een ING-rapport ook nog eens de huizenprijzen tot ongekende hoogten. Genoeg redenen dus om Airbnb aan banden te leggen”, stelt Partij van de Ouderen duo-raadslid Reenze van Brug.

De Partij van de Ouderen ziet dat de huidige handhaving op Airbnb-beleid, waarbij Amsterdammers hun woning maximaal 60 dagen per jaar mogen verhuren, niet werkt. Wethouder Ivens sluit gemiddeld om de dag een illegaal hotel.

Van Brug: “In Berlijn moet elke Airbnb-verhuurder sinds kort een vergunning hebben. We zien dat dit beleid direct haar vruchten afwerpt: het verhuurdersbestand is sinds het invoeren van die regel van 11.000 teruggelopen naar 6.700. Ik roep het Amsterdamse stadsbestuur op om het Berlijnse model ook in onze stad in te voeren, zodat er een einde komt aan de wildgroei van Airbnb-aanbieders. Bovendien pleit ik daarnaast voor een ‘three strikes you’re out’ maatregel, waarbij Airbnb-verhuurders hun gemeentelijke vergunning voor altijd kwijtraken als ze drie keer de fout in zijn gegaan, bijvoorbeeld na geluidsoverlast of het zonder vergunning verhuren”.

taxi-1184799_1280

Wantoestanden bij taxi

De Partij van de Ouderen wil dat toerismewethouder Ollongron er bij de gemeente Haarlemmermeer op gaat aandringen dat er bij Schiphol een taxiverordening wordt ingevoerd om malafide chauffeurs bij de luchthaven te weren. Toeristen moeten soms honderden euro’s betalen voor een ritje van een paar tientjes.

Duo-Raadslid Reenze van Brug: “Alleen door het stellen van eisen aan chauffeurs kun je het kaf van het koren scheiden en ervoor zorgen dat toeristen niet langer financieel worden uitgekleed. Met een strikte taxiverordening, waarbij middels voorwaarden aan opleidingen, stratenkennis, taalvaardigheid en aansluiting bij een goede taxicentrale, kunnen malafide taxichauffeurs, veelal zogenaamde vrije rijders, eindelijk worden geweerd.” De branche-organisatie KNV-taxi steunt de oproep van de Partij van de Ouderen om snel een taxiverordening in te voeren op Schiphol.

Amsterdam lijdt imagoschade door wegkijkgedrag in Haarlemmermeer. De partij stelt dat de gemeente Haarlemmermeer, waaronder Schiphol valt, niet langer mag wegkijken voor de problematiek van malafide taxichauffeurs.

Van Brug: “De meeste toeristen rijden vanuit Schiphol linea recta door naar Amsterdam, daarbij zijn de taxi’s ons eerste visitekaartje. Van een goede buurgemeente mag je dan inspanning verwachten om de slechte chauffeurs uit de taxivijver te vissen”.

accounting-761599_1280

Wanbeleid bij Jaarrekening

De Partij van de Ouderen is de Amsterdamse gemeenteraad is op zijn zachtst niet te spreken over de door het stadsbestuur gepresenteerde Jaarrekening waaruit blijkt dat er 27 miljoen euro op de plank is blijven liggen.

“Beschamend dat wethouder Kock zichzelf op de borst klopt met het stof laten happen van vele miljoenen die op de plank zijn blijven liggen. Terwijl Kock blij is met een gevulde schatkist, weet 24% van de Amsterdammers niet hoe zij de maand door moeten komen en zijn oudjes uit verzorgingstehuizen verjaagd. Met het overgebleven geld zouden zij prima geholpen zijn geweest”, aldus Partij van de Ouderen fractievoorzitter Wil van Soest, die tijdens de behandeling van de Jaarrekening met voorstellen zal komen om de overschotten terug te laten vloeien naar wie het hoort; de Amsterdammer.  De Partij van de Ouderen vindt het niet te bevatten dat er amper negen maanden geleden voor 25 miljoen snoeihard is bezuinigd op het sociale fundament van de stad, terwijl de coalitiepartijen nu ineens komen met een hernieuwd coalitieakkoord met ruim 100 miljoen extra in de knip en nu nog eens 27 miljoen euro extra op de plank.

Van Soest: “Het heeft er alle schijn van dat dit stadsbestuur de boel vorig jaar flink heeft voorgelogen met het doorvoeren van volstrekt onnodige bezuinigingen, zoals die op het AGO-zwembad, de openbare bibliotheek en het beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische aandoening”.

israel-673776_640

Geen tolerantie voor Jodenhaat

‘Gesis op straat, ‘Sieg Heil’ in het voetbalstadion, bewapende bewakers voor de kleuterschool. Als je voor de zoveelste keer ‘kankerjood’ hoort, kan dat de druppel zijn. Een kleine groep Joden voelt zich niet meer veilig in Nederland, ze draaien het nummer van het Joods Agentschap en vetrekken’, zo viel meerder keren te lezen in De Telegraaf.  “Volstrekt onacceptabel”, zo stelt Wil van Soest, fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad die van burgemeester Van der Laan opheldering wil over de angst-emigratie van Joden. Antisemieten opsporen, fors beboeten en op eigen kosten verplicht naar Auschwitz sturen.  Eerder deze week stelde de Partij van de Ouderen al voor om scholieren in de strijd tegen het groeiende antisemitisme op scholen een excursie naar Auschwitz aan te bieden. De partij wil na de berichtgeving over angst-emigratie bij Joden verder gaan door meer inzet op het opsporen van antisemieten die Joden op straat uitschelden. “Wat ons betreft wordt tuig dat het leven van Joden in onze stad ondraaglijk maakt opgespoord, fors beboet en verplicht én op eigen kosten naar Auschwitz gestuurd om van hun antisemitisme te genezen”, aldus Van Soest die hierover vragen stelt aan het stadsbestuur.

De nieuwsbrief van de PvdO verschijnt weer in augustus. We wensen u deze maand heel veel plezier en blijf opgewekt. Er komen echt wel weer betere tijden voor onze stad en land. Wilt u ons steunen dat kan via bank rekening nummer NL67INGB0006230579

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...