Partij van de Ouderen: “Zet deel overgebleven miljoenen in voor probleemwijken zoals Banne Buiksloot”!

Fractievoorzitter Wil van Soest vindt geld op de plank laten liggen onacceptabel als bewoners – met name ouderen – niet meer over straat durven

Vorige week stelde de Partij van de Ouderen al vragen over de jeugdbendes die Banne Buiksloot op dit moment teisteren. Duo-Raadslid Reenze van Brug pleitte voor een Plan van Aanpak bestrijding jeugdbendes, onder andere het aanpakken van de hele groep met het ‘je was erbij, je bent erbij’ principe. Nu Coby van Berkum, stadsdeelvoorzitter Noord, ook een dringend beroep op de gemeenteraad doet om alsnog meer geld vrij te maken voor de aanpak van de aanhoudende overlast en criminaliteit in de wijk, vindt de Partij van de Ouderen dat het college niet ziende blind en horende doof moet zijn voor de noodkreet uit Banne Buiksloot.

Fractievoorzitter Wil van Soest: “Amsterdam heeft 2015 afgesloten met een positief resultaat van 27 miljoen euro, Nu jeugdbendes bewoners dusdanig intimideren en bedreigen en de politie spreekt over ‘dagelijkse heftige incidenten’, is het niet meer dan redelijk om een deel van die vele miljoenen te gebruiken om het serieuze veiligheidsprobleem in Banne Buiksloot het hoofd te bieden.”

Ook in andere wijken in stadsdeel Noord en in de stadsdelen Nieuw West en Zuid Oost hoort de Partij van de Ouderen met enige regelmaat klachten over toegenomen onveiligheid.
“Wij ontvangen geluiden dat het aantal buurtveiligheidsteams door reorganisatie bij de landelijke politie drastisch in aantal is afgenomen. Dat terwijl jeugdbendes zorgen voor aanhoudende straatterreur en zowat elke auto in Noord moet vrezen voor de brandstapel. De teller van het aantal autobranden in Noord staat inmiddels op 47 (!). Onaanvaardbaar wat ons betreft”, aldus Wil van Soest, die in de tweede termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen zal komen met moties, onder meer voor het vrijmaken van extra gelden.

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...