Partij van de Ouderen wil opheldering over niet in behandeling nemen aangifte door Amsterdamse politie

Duo-Raadslid Reenze van Brug: “Bestolen mensen moeten geholpen worden”

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad wil opheldering van het stadsbestuur over de stellingname van Gerton van Unnik. Het raadslid uit Weesp stelt te zijn beroofd in Amsterdam en bij het doen van aangifte niet te zijn geholpen door de Amsterdamse politie.

Partij van de Ouderen woordvoerder Reenze van Brug: “Als het waar is dat aangiften niet serieus worden genomen door de Amsterdamse politie, dan heeft het stadsbestuur echt wat uit te leggen. We zouden, om het boevengilde sneller in de kraag te vatten, er juist alles aan moeten doen om de aangiftebereidheid zo optimaal mogelijk te maken. Daarbij passen geen laconieke agenten die geen werk willen maken van een aangifte van straatroof”.

De Partij van de Ouderen wil weten hoe er in Amsterdam met aangiften wordt omgegaan, wat de resultaten ervan zijn en of het vaker voorkomt dat mensen niet of niet goed worden geholpen bij het doen van een aangifte.
“In 2013 bleek de aangiftebereidheid nog geen 10 procent. Een actieplan van VVD en D66 moest daar verbetering in brengen, maar als ik dit verhaal van het raadslid uit Weesp hoor, is het hoog tijd weer eens te polsen hoe serieus de Amsterdamse politie met aangiften omgaat”, aldus Van Brug.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor deRaad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Geroofde iPhone raadslid duikt op in Molenbeek’ (1)?

Een raadslid uit Weesp stelt onlangs in Amsterdam te zijn beroofd van zijn telefoon. Verontrustend is de stellingname van het beroofde raadslid dat hij bij het doen van aangifte bij de Amsterdamse politie niet goed is geholpen. Agenten zouden laconiek gereageerd hebben en zouden het raadslid verder niet willen helpen, noch met de aangifte, noch met het blokkeren van zijn gestolen iPhone.
2) Deelt u de mening dat elke aangifte door de Amsterdamse politie serieus moet worden genomen? Zo neen, waarom niet?

3) Kunt u duiden hoeveel aangiften er over 2015 in Amsterdam zijn gedaan? Wat zijn de resultaten van deze aangiften?

4) Zijn er bij u gevallen bekend van klachten over de Amsterdamse politie die weigert aangiften in behandeling te nemen? Zo ja, hou luiden deze en wat is uw inzet deze klachten op te lossen?

5) Wat is uw inzet om de aangiftebereidheid zo hoog mogelijk te maken teneinde zoveel mogelijk lieden van het boevengilde in de kraag te vatten?

In 2013 was de aangiftebereidheid in Amsterdam bijzonder laag. De VVD en D66 luidden destijds de loftrompet over een actieplan aangiftebereidheid (2).
6) Kunt u duiden wat de status is van dit actieplan en of de aangiftebereidheid sindsdien is toegenomen?

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...