Partij van de Ouderen is vervuilde Noord-Pijp helemaal beu en eist actie van het stadsbestuur!

Duo-Raadslid Reenze van Brug: “Drukke buurt met veel zwerfafval vraagt om zevendaags schoonmaakregime”

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad schaart zich achter de Ondernemers Vereniging Albert Cuyp (OVAC) die aan de bel heeft getrokken aangaande de grote hoeveelheid (zwerf)vuil in de hele Noord-Pijp.

Partij van de Ouderen duo-raadslid Reenze van Brug: “De Noord-Pijp is een buurt dat 24/7 intensief in gebruik is, met een intensieve nachteconomie, veel ondernemingen, een druk bezocht Sarphatipark en natuurlijk de markt. Veel mensen op een klein oppervlak veroorzaken vuil, zeker ook omdat er onvoldoende stallingsmogelijkheden zijn voor fietsers en scooters, waartussen ontzettend veel vuil gaat zitten en gaat zwerven als de fietsen en scooters worden verplaatst of weggehaald”.

De Partij van de Ouderen snapt er geen snars van dat er een gemeentelijke wijziging heeft plaatsgevonden in het ophalen van het vuil van ondernemers en bewoners.
Van Brug: “Gemeentelijke vuilniswagens werden gevolgd door veegploegen. Samen zorgden zij voor een schone Noord-Pijp, hetgeen helaas nu tot het verleden behoort omdat de vervuiling is toegenomen sinds particuliere vuilophalers de taak van de gemeente hebben overgenomen. De coalitiepartijen spreken in hun coalitieakkoord over meer geld naar dit gebied, maar voorlopig zien de bewoners en ondernemers daar nog helemaal niets van terug. Sterker: smeerpoetserij is er aan de orde van de dag!”

De Partij van de Ouderen eist middels schriftelijke vragen naast de aanpak van de fietsenchaos ook een zevendaags schoonmaakregime, gelijk aan het centrum.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Bent u bekend met de brandbrief van de Ondernemers Vereniging Albert Cuyp (zie bijlage) waar de ondernemers klagen over het (zwerf)vuilprobleem in de hele Noord-Pijp?

Al jarenlang zijn er voor fietsers en scooters onvoldoende stallingsmogelijkheden, waardoor ontzettend veel vuil tussen de fietsen en scooters komt, vuil dat gaat zwerven zodra de fietsen en / of scooters worden verplaatst of weggehaald.
2) Kunt u duiden welke stappen u gaat ondernemen om voldoende stallingsmogelijkheden te creëren?

U heeft in al uw wijsheid besloten om de gemeentelijke vuilniswagens, die werden gevolgd door veegploegen en zorgden voor een schone Noord-Pijp, te vervangen voor particuliere vuilophalers.
3) Bent u bekend met het feit dat de vervuiling sinds die wijziging ernstig is toegenomen in de hele Noord-Pijp? Zo ja, wat is daarop uw reactie?

4) Heeft u de bereidheid om de volgende stappen te ondernemen?
een zevendaags schoonmaakregime voor de gehele Noord-Pijp, gelijk aan het centrum;
een verhoging van de capaciteit van handhaving voor de Noord-Pijp;
betere voorlichting van bewoners en bedrijven hoe men met vuil hoort om te gaan en hoe men het moet aanbieden;
het actief benaderen van horecaondernemers en winkeliers op de Albert Cuypstraat om een reinigingscontract bij de gemeente af te sluiten;
het regelmatiger schoonspuiten van de stoepen op de Albert Cuypstraat / markt
Zo ja, gaarne per actiepunt toelichten hoe u e.e.a. handen en voeten gaat geven

5) Kunt u duiden hoe de extra gelden die er in het coalitieakkoord voor dit gebied zouden zijn effectief worden ingezet voor een schone Noord-Pijp?

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...