Lokale partijen Den Haag en Amsterdam willen seniorenpardon én starten petitie omlaag brengen pensioenleeftijd

Groep de Mos en Partij van de Ouderen: “Maak eind aan heilloze sollicitatieplicht”

Wat allang bekend was, komt uit recent onderzoek opnieuw naar voren: werkloze 50-plussers komen nauwelijks meer aan het werk. MWM2 deed in opdracht van Randstad onderzoek onder werkzoekende 50-plussers, met bedroevende cijfers tot het gevolg: 45% van de sollicitanten wordt nooit uitgenodigd voor een gesprek. Bijna 90% van de 50-plussers geeft aan somber en onzeker te zijn over hun kansen op de arbeidsmarkt.

“Het verhogen van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 is acht jaar geleden gebaseerd op een voorspelling van grote economische activiteit. In plaats daarvan kwam de crisis en solliciteren oudere werklozen zich helemaal suf. Zinloos meestal, want banen zijn er niet!”, aldus Wil van Soest van de Partij van de Ouderen Amsterdam en Richard de Mos van Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag, die samen een petitie zijn gestart om het Kabinet ertoe te bewegen de pensioenleeftijd weer omlaag te brengen.

Seniorenpardon
Door de verplichte sollicitatieplicht kunnen oudere werkzoekenden geen vrijwilligerswerk doen. Een gemiste kans zo stellen Groep de Mos / Ouderen Partij en de Partij van de Ouderen.
“Geef 60-plussers die echt niet meer aan het werk komen een seniorenpardon, zodat ze vrijwilligerswerk kunnen doen in plaats van heilloos solliciteren naar een baan die niet komt”, stellen De Mos en Van Soest, die tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen in Den Haag (9 juni) en Amsterdam (1 juni) hiertoe zullen oproepen.

Ouderenambassadeur
Voor de overgebleven groep 50-plussers willen de beide partijen, in navolging van landelijk beleid, een lokale ouderenambassadeur die ervoor moet zorgen dat de werkloosheid onder senioren daalt.

Motie Seniorenpardon
Constaterende dat veel werkloze 50-plussers niet aan het werk komen,

Voorts constaterende dat oudere werkzoekenden geen vrijwilligerswerk doen omdat al hun tijd beschikbaar moet zijn voor de baan die er niet is en wellicht nooit komt,
Verzoekt het college om te onderzoeken hoe aan 60-plussers die echt niet meer aan het werk komen een seniorenpardon gegeven kan worden en hen in te zetten bij vrijwilligerswerk en de Raad over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren,

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...