Partij van de Ouderen wil Airbnb-regeling naar Berlijns voorbeeld’

Partij van de Ouderen wil Airbnb-regeling naar Berlijns voorbeeld; aangevuld met ‘three strikes you’re out’

Het wordt steeds meer gedaan in de stad; een kamer of zelfs je hele huis verhuren via Airbnb. Eén op de zes huizenbezitters in het toeristische centrum van de stad zou zijn huis al op die manier verhuren. Een onwenselijke ontwikkeling volgens de Partij van de Ouderen die al langer de strijd aanbindt met de ongebreidelde groei van het massatoerisme in Amsterdam. “We gunnen iedereen in de stad een extra zakcentje, maar de massaliteit van Airbnb draagt bij aan de ‘verdisneysering’ van onze stad, is een oneerlijke concurrent voor de hotelbranche en drijft volgens een ING-rapport ook nog eens de huizenprijzen tot ongekende hoogten. Genoeg redenen dus om Airbnb aan banden te leggen”, stelt Partij van de Ouderen duo-raadslid Reenze van Brug.

De Partij van de Ouderen ziet dat de huidige handhaving op Airbnb-beleid, waarbij Amsterdammers hun woning maximaal 60 dagen per jaar mogen verhuren, niet werkt. Wethouder Ivens sluit gemiddeld om de dag een illegaal hotel.
Van Brug: “In Berlijn moet elke Airbnb-verhuurder sinds kort een vergunning hebben. We zien dat dit beleid direct haar vruchten afwerpt: het verhuurdersbestand is sinds het invoeren van die regel van 11.000 teruggelopen naar 6.700. Ik roep het Amsterdamse stadsbestuur op om het Berlijnse model ook in onze stad in te voeren, zodat er een einde komt aan de wildgroei van Airbnb-aanbieders. Bovendien pleit ik daarnaast voor een ‘three strikes you’re out’ maatregel, waarbij Airbnb-verhuurders hun gemeentelijke vergunning voor altijd kwijtraken als ze drie keer de fout in zijn gegaan, bijvoorbeeld na geluidsoverlast of het zonder vergunning verhuren”.

Motie Airbnb naar Berlijns voorbeeld aan banden

Constaterende dat Berlijn Airbnb-verhuurders verplicht tot het hebben van een vergunning,

Voorts constaterende dat het aantal Airbnb-verhuurders daardoor direct fors is gedaald,

Van mening dat de massaliteit van Airbnb in Amsterdam bijdraagt aan de verdisneysering van de stad, oneerlijke concurrentie voor de hotelbranche en het opdrijven van de huizenprijzen,

Verzoekt het college te onderzoeken of het Berlijnse vergunningenstelsel voor Airbnb-verhuurders kan worden gekopieerd, met daarbij:
* onderzocht welke op Amsterdam gerichte voorwaarden aan zo’n vergunning kunnen worden gesteld;
* een ‘three strikes you’re out’ principe, waarbij Airbnb-verhuurders hun vergunning verliezen als zij drie keer in de fout zijn gegaan;

En gaat over tot de orde van de dag,

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...