Partij van de Ouderen maakt zich zorgen over verdwijnen brievenbussen

Fractievoorzitter Wil van Soest: “Ouderen zijn wéér de klos en moeten straks honderden meters extra afleggen om een brief te posten”!

De Partij van de Ouderen Amsterdam maakt zich ernstige zorgen een flinke afname van het aantal brievenbussen. Binnenkort verdwijnt ongeveer de helft van alle brievenbussen in Nederland. De komende jaren zullen ongeveer 10.000 van de 19.000 oranje brievenbussen worden weggehaald. Waar iedere Nederlander binnen de bebouwde kom voorheen binnen 500 meter een brievenbus moest hebben, is dat nu binnen 1.000 meter.

“Juist ouderen maken nog veelvuldig gebruik van briefpost”, aldus Wil van Soest die wil weten hoeveel brievenbussen er in Amsterdam verdwijnen en waar. Ook wil de Partij van de Ouderen weten of het stadsbestuur de bereidheid heeft om mee te denken over oplossingen om ouderen, zeker hen die minder mobiel zijn, tegemoet te komen. “De gemeente zou kunnen bezien of er brievenbus vervangende inzamelingsplekken van briefpost bij buurthuizen of ouderencentra kunnen komen in wijken waar veel ouderen wonen”.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende vragen te stellen:

1) Bent u bekend met het bericht ‘PostNL begint met weghalen brievenbussen’ (1)?

2) Wat vindt u van het feit dat ouderen, waaronder ook ouderen die minder mobiel zijn, straks honderden meters moeten afleggen om een brief te posten? Deelt u daarbij de mening dat het voor ouderen makkelijk moet blijven om via briefpost contact te blijven zoeken met andere mensen?

3) Kunt u duiden hoeveel brievenbussen er in Amsterdam zullen verdwijnen? Kunt u in uw beantwoording ook aangeven waar dit zal geschieden s.v.p.

4) Heeft u de bereidheid om te komen tot brievenbus vervangende inzamelingsplekken van briefpost bij buurthuizen of ouderencentra, zeker in die wijken waar veel ouderen wonen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u e.e.a. vorm geven?

(1) http://nos.nl/artikel/2105771-postnl-begint-met-weghalen-brievenbussen.html

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...