Partij van de Ouderen wil met taxiverordening malafide chauffeurs op Schiphol aanpakken

PvdO-Duo-Raadslid Reenze van Brug: “Alleen door eisen te stellen kun je agressieve ronselaars van Schiphol weren”

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad wil dat toerismewethouder Ollongron er bij de gemeente Haarlemmermeer op gaat aandringen dat er bij Schiphol een taxiverordening wordt ingevoerd om malafide chauffeurs bij de luchthaven te weren. Toeristen moeten soms honderden euro’s betalen voor een ritje van een paar tientjes.

Duo-Raadslid Reenze van Brug: “Alleen door het stellen van eisen aan chauffeurs kun je het kaf van het koren scheiden en ervoor zorgen dat toeristen niet langer financieel worden uitgekleed. Met een strikte taxiverordening, waarbij middels voorwaarden aan opleidingen, stratenkennis, taalvaardigheid en aansluiting bij een goede taxicentrale, kunnen malafide taxichauffeurs, veelal zogenaamde vrije rijders, eindelijk worden geweerd.”

De branche-organisatie KNV-taxi steunt de oproep van de Partij van de Ouderen om snel een taxiverordening in te voeren op Schiphol.
Amsterdam lijdt imagoschade door wegkijkgedrag in Haarlemmermeer

De partij stelt dat de gemeente Haarlemmermeer, waaronder Schiphol valt, niet langer mag wegkijken voor de problematiek van malafide taxichauffeurs.
Van Brug: “De meeste toeristen rijden vanuit Schiphol linea recta door naar Amsterdam, daarbij zijn de taxi’s ons eerste visitekaartje. Van een goede buurgemeente mag je dan inspanning verwachten om de slechte chauffeurs uit de taxivijver te vissen”.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Bent u bekend met malafide taxichauffeurs bij Schiphol (1)?

2) Deelt u de mening dat taxichauffeurs voor toeristen die aankomen op Schiphol vaak het eerste visitekaartje zijn voor Amsterdam? Zo ja, vindt u het dan niet al te gemakkelijk om uw verantwoordelijkheid jegens toeristen af te schuiven op de gemeente Haarlemmermeer (2)?

De brancheorganisatie voor taxichauffeurs, KNV Taxi, stelt dat het instellen van een taxiverordening op Schiphol zal helpen om malafide taxichauffeurs te weren.
3) Heeft u de bereidheid om er bij de gemeente Haarlemmermeer op aan te dringen dat zijn taxiverordening, waarbij eisen gesteld kunnen worden aan taxichauffeurs, in te voeren bij Schiphol? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u duiden hoe u e.e.a. gaat oppakken richting de gemeente Haarlemmermeer?

(1) http://www.at5.nl/artikelen/155696/malafide-taxichauffeurs-gaan-steeds-verder-schiphol-okura-hotel-980-euro

(2) http://www.at5.nl/artikelen/155747/vvd-wil-hardere-aanpak-malafide-taxichauffeurs-schiphol

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...