Partij van de Ouderen pleit opnieuw voor excursie voor jongeren naar Auschwitz

Fractievoorzitter Wil van Soest: ‘Schokkende cijfers van het CIDI en springlevende Jodenhaat in de Rivierenbuurt nopen tot actie’

Het aantal geregistreerde antisemitische incidenten op Nederlandse scholen is in de afgelopen tien jaar nog nooit zo hoog geweest als in 2015. Dit blijkt uit de Monitor Antisemitische Incidenten 2015 van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI). Het centrum dringt aan op maatregelen om het antisemitisme op onderwijsinstellingen terug te dringen. “Antisemitische incidenten brengen de veilige leeromgeving van leerlingen in gevaar en een stijging voorspelt weinig goeds voor de toekomst:, zegt CIDI-directeur Hanna Luden die spreekt over een “zorgelijke trend”. Uit de documentaire ‘Mijn Jodenbuurt’ van Filemon Wesselink blijkt dat Jodenhaat in de Rivierenbuurt nog steeds springlevend is. Des te actueler wordt het voorstel van de Partij van de Ouderen van vorig jaar om jongeren op excursie naar Auschwitz te sturen.

Partij van de Ouderen fractievoorzitter Wil van Soest: “Het wordt hoog tijd om leraren beter terzijde te staan bij het geven van Holocaust-lessen door in te zetten op het principe ‘zien is geloven’, waarbij leerlingen op excursie gaan naar de plekken des onheils. Een bezoek dat het meest indruk maakt is zonder twijfel een excursie naar het massavernietigingskamp Auschwitz, waar de moord op circa één miljoen mensen aldaar nog steeds beklemmend voelbaar is. Het zou, in het kader van het vroegtijdig bestrijden van antisemitisme en wellicht zelfs het voorkomen radicalisering, goed zijn dat elke Amsterdamse leerling uit het middelbaar onderwijs, maar zeker die van scholen waar de Holocaust vergeten is en waar antisemitisme de kop opsteekt, een excursie naar Auschwitz, de voormalige hel op aarde, maakt. Excursies naar gedenkwaardige plekken dichter bij huis, zoals het Anne Frank Huis en het voormalig doorvoerkamp Westerbork, zijn natuurlijk een eerste goede stap”.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Antisemitisme op school en voetbalveld stijgt’ (1) en de uitzending van Pauw waarin Filemon Wesselink bericht over zijn documentaire ‘Mijn Jodenbuurt’, waaruit blijkt dat Jodenhaat in de Rivierenbuurt springlevend is (2)?

Het aantal geregistreerde antisemitische incidenten op Nederlandse scholen is in de afgelopen tien jaar nog nooit zo hoog geweest als in 2015. Dit blijkt uit de Monitor Antisemitische Incidenten 2015 van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI). Het centrum dringt aan op maatregelen om het antisemitisme op onderwijsinstellingen terug te dringen. “Antisemitische incidenten brengen de veilige leeromgeving van leerlingen in gevaar en een stijging voorspelt weinig goeds voor de toekomst:, zegt CIDI-directeur Hanna Luden die spreekt over een “zorgelijke trend”.

2) Kunt u duiden hoe uw College het groeiende antisemitisme op scholen en de aanhoudende onwetendheid over de Holocaust eindelijk eens gaat bestrijden?

3) Wat zou het uw College kosten om iedere Amsterdamse scholier uit het middelbaar onderwijs op excursie naar Auschwitz te sturen? Kunt u deze kostenraming ook geven voor excursies naar het Anne Frankhuis en het voormalig doorvoerkamp Auschwitz?

4) Heeft u de bereidheid om een excursie van alle Amsterdamse middelbare scholieren naar Auschwitz te financieren? Indien u niet de bereidheid heeft om jongeren middels een excursie naar Auschwitz, de voormalige hel op aarde, bij te brengen wat de Holocaust inhield, heeft u dan tenminste de bereidheid om ervoor te zorgen dat u de financiering van een excursies naar Westerbork en het Anne Frankhuis voor uw rekening neemt? Zo neen, waarom niet?
In het programma Pauw lichtte Filemon Wesselink zijn documentaire ‘Mijn Jodenbuurt’ toe. Hieruit bleek dat Jodenhaat in de Rivierenbuurt helaas nog springlevend is. Opgeschoten jongeren stellen dat zij Joden ‘haten’ en ze Joden willen ‘zwepen’.

5) Deelt u de mening dat we jongeren die antisemitisch gedrag vertonen door een bezoek aan Auschwitz van hun antisemitisme kunnen genezen? Zo ja, wilt u deze jongeren en indien nodig ook hun ouders, verplichten om een excursie naar Auschwitz te maken? Graag een heldere toelichting hoe u e.e.a. wilt gaan doen.

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...