Partij van de Ouderen wil opheldering over niet werkende voorruitverwarming bij Amsterdamse trams

Duo-Raadslid Reenze van Brug: “De veiligheid van zowel trambestuurders als reizigers is in het geding”

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad heeft met zorg kennisgenomen van het feit dat de voorruitverwarming van diverse Amsterdamse trams niet in orde is, hetgeen kan leiden tot gevaarlijke situaties in de stad.

“Je kunt je voorstellen wat er in een drukke stad als Amsterdam kan gebeuren als het systeem dat de ruiten van de trams ‘zichtvrij’ moet niet werkt. Dan krijg je onherroepelijk gevaarlijke situaties in het verkeer omdat de trambestuurder niet tijdig ziet wat er zich voor hem afspeelt. Van de Verkeersgroepen Amsterdam hebben wij begrepen dat trambestuurders bij elke halte de ruiten van hun tram handmatig schoon moet maken om bij regenachtig en vochtig weer goed zicht te kunnen behouden. Een onwenselijke situatie die snel het hoofd moet worden geboden”, aldus Duo-Raadslid Reenze van Brug.

De Partij van de Ouderen roept verkeerswethouder Litjens, middels schriftelijke vragen, op om met het GVB zo snel mogelijk een inventarisatie te maken van het probleem en het gevaarlijke probleem op te lossen, ten einde onveilige situaties en ongelukken te voorkomen.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie vandePartij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het de wethouder bekend dat er problemen zijn met beslagen voorruiten van trams in het Amsterdamse verkeer? (zie foto)

2. Zo ja, kan de wethouder uitleggen of dit plots ontstaan is, dat het een ouderdomskwaal is of waardoor deze handicap aan de voorruitverwarming anderzijds is ontstaan.

3. Wat zijn de maatregelen die het GVB gaat nemen? Graag een gedetailleerd overzicht.

4. Is de maatregel voldoende te noemen, of moeten diverse trams bij bepaald weer uit de roulatie genomen worden?

5.Zijn er tot dus ver ongelukken bekend door problemen met een beslagen voorruit van een tram?

6. Wanneer denkt het GVB het probleem op te lossen en kan de wethouder ons en de commissie op de hoogte houden van

het natrekken van de oorzaak, de oplossing, tijdelijke oplossing of ander soort oplossing? Zo neen, waarom niet?

7.Neemt de wethouder de verantwoordelijkheid op zich dat een GVB bestuurder nu in een tram met veel oudere Amsterdammers

door slecht zicht een ongeval kan veroorzaken, buiten zijn schuld, maar door slecht materieel? Of wordt dit afgedaan zoals vaker door het GVB geprobeerd wordt bij tramongevallen”

Namelijk:Het is de vervoerder / het GVB niet toegestaan een beroep op overmacht te doen op grond van schuld of risico van een derde, indien hijzelf ook enige schuld of risico heeft, overeenkomstig art. 8:105 lid 4 BW j° lid 2.

========

Met vriendelijke groeten,
Reenze van Brug – PvdO

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...