Partij van de Ouderen: ‘Gemeente neem je verantwoordelijkheid bij het verdelgen van ratten’!

Fractievoorzitter Wil van Soest: ‘Volksgezondheid inwoners is in het geding’

De Partij van de Ouderen vindt het werkelijk van de ratten besnuffeld dat de gemeente Amsterdam haar verantwoordelijkheid niet pakt bij het bestrijden van de rattenplaag in Amsterdam-Noord.

“Door te stellen dat het probleem voornamelijk bij de bewoners ligt, lossen de gemeente en de GGD de enorme rattenplaag niet op”, zo stelt fractievoorzitter Wil van Soest.

De Partij van de Ouderen wijst op de gevaren die aan een rattenplaag kleven, zoals tal van ziektes, schade aan woningen en eigendommen door het knaaggedrag van de ratten en psychologische schade bij mensen die lijden aan een rattenfobie.

Van Soest: “Ik eis dat de gemeente zich direct gaat gedragen als de Rattenvanger van Hamelen en werk gaat maken van het bestrijden van deze ziekteverwekkers. Ook willen wij dat de gemeente gaat handhaven op de veroorzakers van de rattenplaag, namelijk mensen die troep van hun balkons gooien, mensen die vuilniszakken te vroeg aanbieden of mensen die deze opentrekken en zo achterlaten”.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Bent u bekend met de volgende berichten ‘Gigantische ratten teisteren Amsterdam!’ (1), ‘Opnieuw een rattenplaag in Amsterdam-Noord: Ze vliegen gewoon voor je langs’ (2) en ‘Ratten zo groot als katten door klerezooi in Noord’ (3)?

2) Kunt u duiden wat uw stadsdeel en de GGD menen met hun stelling dat ‘het probleem voornamelijk bij bewoners zelf ligt’? Kunt u in uw antwoord klip en klaar aangeven sinds wanneer de verantwoordelijkheid aangaande de volksgezondheid geen taak van de (lokale) overheid meer is.

3) Deelt u de mening dat ratten wandelende ziekteverwekkers zijn die niet alleen de volksgezondheid schade kunnen toebrengen, maar die door hun knaaggedrag ook schade kunnen toebrengen aan woningen en eigendommen en bovendien psychologische schade kunnen veroorzaken bij mensen die lijden aan een rattenfobie? Zo ja, wanneer gaat u zich gedragen als een waardig Rattenvanger van Hamelen die werk maakt van het bestrijden van deze ziekteverwekkers?

4) Welke inzet levert u ten aanzien van de handhaving richting de veroorzakers van de rattenplaag; bijvoorbeeld mensen die troep over hun balkon gooien, afval te vroeg aanbieden of vuilniszakken openscheuren en zo achterlaten? Graag een gedetailleerd antwoord; met de resultaten van deze inzet op handhaving (bijvoorbeeld het aantal uitgedeelde boetes in het gebied waar de rattenplaag voor grote overlast zorgt).

(1) ‘Gigantische ratten teisteren Amsterdam’, Panorama, 24 april 2016
(2) ‘Opnieuw een rattenplaag in Amsterdam-Noord; Ze vliegen gewoon voor je langs’, RTV Noord Holland, 24 april 2016
(3) ‘Ratten zo groot als katten door klerezooi in Noord’, AT5, 24 april 2016


Met vriendelijke groeten,
Wil van soest- PvdO gemeenteraadslid

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Gelabeld als:
Loading...