Partij van de Ouderen ernstig teleurgesteld in coalitiepartijen ‪‎D66 en ‎VVD‬

Fractievoorzitter Wil van Soest: “Dat Jan met de Pet de huur niet meer kan betalen en geen betaalbare woning meer kan vinden interesseert D66 en VVD geen bal”

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad is ernstig teleurgesteld in de coalitiepartijen D66 en VVD. Afgelopen woensdag liepen raadsleden van deze partij doodleuk weg uit een vergadering die ging over de sociale woonvoorraad die in Amsterdam met sprongen daalt.
“Dat Jan met de Pet straks in ‪#‎Amsterdam‬ geen betaalbare woning meer kan vinden lijkt de coalitiepartijen D66 en VVD geen bal te interesseren”, aldus Wil van Soest, die stelt dat er subiet een stop op de verkoop van sociale huurwoningen moet komen, teneinde de dalende trend van de sociale woningvoorraad in Amsterdam een halt toe te roepen.
Steeds meer Amsterdamse huurders kunnen de huur niet meer betalen
Ook maakt de Partij van de Ouderen zich ernstig zorgen over de nieuwste cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat steeds meer huurders moeite hebben om rond te komen. In EenVandaag stelde wethouder Arjen Vliegenthart dat dit cijfer in Amsterdam op 80.000 (!) huishoudens ligt.
Van Soest: “Ik wil van de wethouder weten welke inspanningen hij verricht om Amsterdamse woningcorporaties ertoe te bewegen om de huren niet verder te verhogen en waar mogelijk zelfs bereid te vinden om de huren te verlagen. Deze woningcorporaties zijn opgericht om betaalbare woningen aan te bieden en niet om hun zakken te vullen”.
Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:
1) Bent u bekend met persbericht van de Leden Raadscommissie Wonen Amsterdam waarin de irritatie wordt uitgesproken over het weglopen van Raadsleden van D66 en VVD uit een vergadering over de sociale woningvoorraad op woensdag 13 april 2016? Bent u voorst bekend met de berichten ‘Half miljoen huurders heeft moeite om rond te komen’ (1) en ‘Half miljoen huurders komt moeilijk rond’ (2)
2) Hoe serieus is het College met het een halt toeroepen van de dalende trend van de sociale woningvoorraad in Amsterdam nu collegepartijen D66 en VVD weglopen uit een vergadering over dit onderwerp?
Het IBW-N heeft diverse voorstellen gedaan die de schaarste binnen de sociale woningvoorraad moet bestrijden en voor de tienduizenden woningzoekenden enig perspectief bieden, zoals een stop op de verkoop van sociale huurwoningen en het stoppen van het onttrekken van sociale huurwoningen door deze ver boven de 710 euro te verhuren.
3) Kunt u duiden of en wanneer u de voorstellen van het IBW-N gaat omarmen, zeker nu de coalitiepartijen D66 en VVD niet thuisgeven op dit onderwerp?
In de uitzending van ‪#‎EenVandaag‬ stelt de wethouder Sociale Zaken dat hij zich herkent in het beeld dat steeds meer mensen de huur niet kunnen betalen. In Amsterdam zou het al om 80.000 (!) huishoudens gaan. Er zijn in den lande, anders dan in Amsterdam, zat woningcorporaties die de huren niet verhogen.
4) Wat zijn de inspanningen van uw College, zeker nu uw wethouder zich herkent in het beeld dat steeds meer mensen de huur niet kunnen betalen, om Amsterdamse woningcorporaties ertoe te bewegen om geen huurverhogingen door te voeren en hen bereid te vinden om de huren zelfs te verlagen? Graag per woningcorporatie uw inspanningen hiertoe duiden s.v.p.
Uw wethouder Sociale Zaken stelde dat hij minister Stef Blok, waarvan een woordvoerder doodleuk de problemen ontkent, graag zou willen rondleiden in Amsterdam om het probleem van het niet kunnen betalen van de huur aan de minister te kunnen laten zien.
5) Is de uitnodiging voor dit broodnodige werkbezoek van de minister inmiddels naar Den Haag verstuurd? Zo ja, wat was daarop de reactie? Zo neen, waarom niet?
(1) ‘Half miljoen huurders heeft moeite om rond te komen’, website Planbureau voor de Leefomgeving, 14 april 2016
(2) ‘Half miljoen huurders komt moeilijk rond’, EenVandaag, 14 april 2016
EenVandaag

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...