Partij van de Ouderen wil wapenstok voor OV-personeel

De Partij van de Ouderen wil in overleg met het GVB en de Amsterdamse politie, onderzocht hebben wat de mogelijkheden zijn om OV-personeel beter uit te rusten. Ondermeer met een wapenstok of met pepperspray.

Partij van de Ouderen fractievoorzitter Wil van Soest: “Tuig dat OV-personeel en mede-reizigers met agressie en geweld zoveel angst inboezemt, hoort niet thuis in de Amsterdamse bus, tram en metro. Omdat te bewerkstelligen pleit onze partij voor een OV-verbod voor overlastgevers, waarvoor bij het overtreden van dit verbod forse boetes zouden moeten gelden”.

Stoppen met allerlei proeven én spuugkit direct invoeren

Naast een OV-verbod wil de Partij van de Ouderen dat het GVB de proef met de spuugkit omzet in vast beleid.
“In Engeland is dit instrument al sinds 2004 in gebruik en het aantal spuugincidenten is met maar liefst 65 procent afgenomen. We moeten er in Amsterdam alles aan doen om de vieze en smerige vernedering van het GVB-personeel tot het verleden te laten behoren, aldus Van Soest die middels schriftelijke vragen verder wil dat naast het GVB ook de andere vervoerders, zoals Connexxion en Arriva, stoppen met contante betaling, teneinde het personeel beter te beschermen tegen roofovervallen.

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:
1) Bent u bekend met de berichten ‘Justitie houdt speciale zitting rond geweld in ov’ (1), ‘Vanaf september pinnen in bus en tram in Amsterdam’ (2), ‘GVB-controleur over spuugincident: ‘Vies, smerig en vernederend’ (3) en ‘GVB blijft gebruikmaken van spuugkit’ (4)?

2) Wat vindt u van het feit dat volgens het GVB het aantal geweldsdelicten ten opzichte van vorig jaar met maar liefst 24 (!) procent is toegenomen?

3) Deelt u de mening dat het, teneinde het hardwerkende OV-personeel beter tegen tuig te beschermen, tijd is voor onorthodoxe maatregelen die méér indruk maken dan een werkstrafje hier en daar? Zo ja, heeft u de bereidheid om het voortouw te nemen in het mogelijk maken van een OV-verbod voor asociaal tuig, waarvoor bij het overtreden van dit verbod forse boetes zouden moeten gaan gelden?

4) Heeft u voorts de bereidheid om samen met ondermeer het GVB en de politie Amsterdam te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het OV-personeel beter uit te rusten, met bijvoorbeeld een wapenstok en pepperspray, zodat zij zichzelf beter kunnen beschermen? Zo ja, wilt u de uitkomsten van dit onderzoek aan de Raad doen toekomen?

Om de veiligheid van het personeel te vergroten worden meer toezichthouders ingezet.
5) Kunt u duiden om hoeveel meer toezichthouders het gaat? Graag in uw beantwoording het totale aantal toezichthouders dat werkzaam is in het Amsterdamse OV en uw mening of dit aantal toereikend is. Mocht dat laatste niet het geval zijn, graag ook vermelden welke inspanningen u gaat verrichten om het totaal aantal toezichthouders op oorlogssterkte te brengen?

Vanaf september is contant geld uit den boze bij alle bussen en trams van het GVB. Het GVB vindt het van belang dat ook andere vervoerders, zoals Connexxion en Arriva, stoppen met contante betaling.
6) Wat gaat u doen om deze vervoerders ertoe te bewegen dat ook zij stoppen met contact geld, zodat het boevengilde geen aanleiding meer heeft om roofovervallen te plegen?

Het GVB zet de proef met de spuugkit voor drie maanden voort.
7) Kunt u duiden waarom u het GVB blijft experimenteren, terwijl het GVB-personeel positief is en de aangiftebereidheid sinds de proef is gestegen; tevens is in Engeland, waar de spuugkit sinds 2004 van kracht is, bewezen dat de spuugkit succesvol is (afname van het aantal spuugincidenten met 65 procent)? Kunt u in uw beantwoording aangeven dat u subiet overgaat tot het invoeren van de spuugkit in het gehele Amsterdamse OV?

(1) ‘Justitie houdt speciale zitting rond geweld in ov’, De Volkskrant, 12 april 2016
(2) ‘Vanaf september pinnen in bus en tram in Amsterdam’, NOS, 7 april 2016
(3) ‘GVB-conducteur over spuugincident: ‘Vies, smerig en vernederend’, AT5, 12 april 2016
(4) ‘GVB blijft gebruikmaken van spuugkit’, RTVNH, 4 april 2016

Met vriendelijke groeten,
Danny de Vries, perschef
Partij van de Ouderen

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...