Partij van de Ouderen wil reactie op terreurdreiging

Partij van de Ouderen wil reactie burgemeester Van der Laan op terreurdreiging
“Signalen van kenners serieus nemen”!

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad wil dat burgemeester Van der Laan de signalen van jongereniman Yassin Elforkani aangaande een op handen zijnde terroristische dreiging uiterst serieus neemt.
Fractievoorzitter Wil van Soest: “Als een jongerenimam, die veel geluiden opvangt over vergaande en gevaarlijke radicalisering, ons waarschuwt voor een mogelijke terreuraanslag in Amsterdam, dan kunnen we niet anders dan dit uiterst serieus nemen”.

Zorg dat geradicaliseerde jongeren aangewezen worden
Omdat de jongereniman ook stelt dat mensen in de wijken waar geradicaliseerde jongeren zich bevinden ervan weten en er vooralsnog voor kiezen om hun mond te houden, wil de Partij van de Ouderen actie van burgemeester Van der Laan.
“De burgemeester moet alles op alles zetten om, in overleg met ondermeer de wijken en de moskeeën, deze geradicaliseerde jongeren op te sporen en hen, maar zeker de Amsterdamse samenleving, te behoeden voor het plegen van een terroristische daad”, aldus Van Soest, die niet snapt dat de voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland, in de persoon van de heer Bouyafa, de zorgen van de jongerenimam direct zo heeft gebagatelliseerd (1).

Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde voor de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Bent u bekend met het bericht “Terroristische netwerken staan klaar in Amsterdam’ (2)

2) Was u bekend met de zorgen van jongerenimam Elforkani, die stelt dat terroristische netwerken klaarstaan in Amsterdam om aanslagen te plegen? Zo ja, heeft u hierover contact met de heer Elforkani gehad? Indien dat laatste het geval is graag duiden welke acties u heeft ondernomen.

De heer Elforkani stelt dat potentiële aanslagplegers bekend zijn bij veel mensen in de wijken waar zij zich bevinden.
3) Heeft u met spoed de bereidheid om met de inwoners van de wijken, de wijkagenten, de moskeeën en uiteraard ook met jongerenimam Elforkani ervoor te zorgen dat deze tikkende tijdbommen worden opgespoord en in een deradicaliseringsproject terecht komen? Hierbij moet dus worden ingezet op het aanwijzen van de potentiële terroristen ten einde hen, maar vooral de Amsterdamse samenleving, te behoeden voor een aanslag.

4) Heeft u signalen ontvangen over een op handen zijnde aanslag? Zo ja, wilt u de Raad, desnoods besloten, hierover terstond informeren? Zo neen, hoe verhoudt zich dat met de zorgelijke verwachtingen van de jongerenimam die stelt dat er dus hele netwerken klaarstaan om een aanslag te plegen?

5) De jongerenimam heeft het over ‘hard ingrijpen’. Zou u kunnen duiden wat hij hiermee heeft bedoeld? Zo neen, zou u in contact met hem willen treden om te achterhalen hoe wij dit moeten interpreteren?

6) Vindt u het terecht dat de voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland de zorgen van een jongereniman uit het veld direct zo heeft gebagatelliseerd? Graag een gedetailleerd antwoord.

(1) ‘Elforkani moet geen angst zaaien’, Parool, 2 april 2016
(2) ‘Terroristische netwerken staan klaar in Amsterdam’, Parool, 2 april 2016

Met vriendelijke groeten,
Als persvoorlichter namens de Partij van de Ouderen Amsterdam
Richard de Mos
Fractievoorzitter Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...