Partij van de Ouderen vraagt om plan van aanpak voor digitaal analfabetisme

PvdO Amsterdam plaatst “Digitaal Analfabetisme” op de agenda:

 

Amsterdam, 5 november 2015

De Partij van de Ouderen stelde vandaag in de Amsterdamse gemeenteraad dat door de digitalisering van de maatschappij en de overheid, het voor kwetsbare groepen waaronder groepen ouderen, het steeds lastiger wordt om zelfstandig zaken te kunnen regelen. Een grotere afhankelijkheid van anderen dreigt en dat druist in tegen het streven om iedereen in eigen kracht te zetten en zelfstandig te laten participeren.

Voor veel ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking en laagopgeleiden is meedoen niet vanzelfsprekend. Een steuntje in de rug van hun gemeente kan dan het verschil uitmaken tussen meedoen of uitsluiting. Het aanpakken van die digitale kloof begint bij het onderkennen dat groepen in de samenleving niet vanzelfsprekend mee komen in de digitale wereld. De Partij van de Ouderen vindt dat daarvoor oplossingen bedacht moeten worden.

De motie van Partij van de Ouderen, mede ondertekend door de SP, PvdA en GroenLinks om te komen met een plan van aanpak is vandaag door de gemeenteraad van Amsterdam anoniem aangenomen.

Raadslid Wil van Soest (PvdO): “Digitaal analfabetisme wordt een steeds groter probleem. Veel organisaties gaan over op digitaal communiceren, waaronder overheden, banken en andere belangrijke instanties. Voor een hele grote groep ouderen is dit een probleem. Hier moet aandacht voor komen en ik ben blij dat dit door de gehele raad wordt ondersteunt.”

Raadslid Erik Flentgen (SP): “Het is goed om ouderen te helpen die minder bekend zijn met de nieuwste digitale technieken. Dat geeft ouderen meer kans op een baan, bestrijdt mogelijke eenzaamheid en zorgt ervoor dat mensen volwaardig kunnen meedoen.”

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...