De Partij van de Ouderen presenteert initiatiefvoorstel: ‘Stop het graaien bij kwetsbare ouderen’

Onderschat probleem van ouderenroof op politieke agenda 

Lokale partijen uit Amsterdam en Den Haag hebben de handen inéén geslagen om het landelijk groeiende probleem van ouderenroof in beide steden op de politieke agenda te krijgen. Want hoewel staatssecretaris Van Rijn (VWS) onlangs een eerste aanzet heeft gegeven om het veelal onderschatte probleem van diefstal bij ouderen te bestrijden, heeft het in de steden nog niet de hoogste prioriteit. Daarom presenteren de Partij van de Ouderen Amsterdam en Groep de Mos / Ouderen Partij deze week in beide steden, onder de titel ‘Stop het graaien bij kwetsbare ouderen’, een initiatiefvoorstel tegen ouderenroof.

Partij van de Ouderen fractievoorzitter Wil van Soest: “Jaarlijks worden tal van ouderen slachtoffer van diefstal of financiële uitbuiting. Omdat er nog steeds een groot taboe rust op ouderenroof, worden veel incidenten niet gemeld en blijft het een onderschat probleem. Met dit initiatiefvoorstel presenteren wij een pakket aan maatregelen om diefstal en financiële uitbuiting van ouderen aan te pakken”.

Met zestien concrete voorstellen zet het initiatiefvoorstel in op preventie, heldere afspraken met het werkveld, het waar mogelijk opleggen van gemeentelijke sancties en een actieve lobby richting zowel de Tweede Kamer als het Kabinet om ouderenroof landelijk beter te bestrijden.

“Met dit plan willen wij kwetsbare ouderen beschermen. We willen ondermeer dat instellingen verplicht worden om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen voor mensen die in contact komen met ouderen. Ook willen wij de financiering stop zetten van zorginstellingen die weigeren deel te gaan nemen aan het waarschuwingsregister (zwartboek) en instellingen verplichten om misstanden (incidentenregistratie) jaarlijks te publiceren in hun jaarverslag. Daarnaast willen wij dat ouderen geïnformeerd worden over het bestaan van een levenstestament en dat er ingezet wordt op preventieve maatregelen, onder andere door goede voorlichting tegen ouderenroof door politie, huis-aan-huis bladen en regionale televisie. In de lobby richting de Tweede Kamer en het Kabinet moet er ingezet worden op zwaardere straffen en het geldig gebruik van camerabeelden als bewijsmateriaal”, aldus Van Soest die niet langer accepteert dat ouderen thuis of in een zorginstelling laf beroofd worden van hun bezittingen.

Klik hier voor het voorstel: 20153006 Ouderenroof

Oudere Man Denken

 

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...