Stuur jeugd verplicht naar Anne Frank Huis!

Het is woensdag precies 70 jaar geleden dat het concentratiekamp Bergen Belsen werd bevrijd door de Britten. Tijdens de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog kwamen hier meer dan 70.000 mensen om het leven. Onder hen ook Anne Frank, het Joodse meisje dat ondergedoken zat in Amsterdam en na haar dood wereldberoemd werd om haar dagboek. Hoewel de herinnering aan de moordterreur van nazi-Duitsland zo dichtbij ligt, neemt het antisemitisme, ook in Amsterdam, weer toe. Op steeds meer scholen worden lessen over de Holocaust een taboe. Daar moet verandering in komen vindt de Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad.

PvdO-fractievoorzitter Wil van Soest: “Steeds meer leraren hebben, veelal vanwege bezwaren van moslimkinderen, moeite om de Holocaust te bespreken in de klas. Dit is absoluut onaanvaardbaar en bovendien slecht voor integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam”.

De Partij van de Ouderen vindt dat de moord op zes miljoen Joden nooit vergeten mag worden en gelooft daarbij in het principe ‘zien is geloven’; daarom wil de partij dat alle Amsterdamse scholieren minimaal éénmaal in hun schoolcarrière het Anne Frank Huis bezoeken.

“Vooroordelen tegen bevolkingsgroepen worden veelal op jonge leeftijd aangeleerd, het is daarom van belang dat we de jeugd zo vroeg mogelijk leren waartoe haat kan leiden. Het liefst zou ik zien dat alle Amsterdamse scholieren uit het middelbaar onderwijs in hun eindexamen jaar een excursie naar Auschwitz maken om de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog echt te voelen, maar ik zou al heel blij met een eerste stap in die richting, waarbij een bezoek aan het Anne Frank Huis als verplicht onderdeel aan het curriculum van het Amsterdamse onderwijs wordt toegevoegd”, aldus Wil van Soest.

Naast het brengen aan een bezoek aan het Anne Frank Huis wil de PvdO dat leraren die zich niet vrij voelen om in de klas over de Holocaust te spreken worden bijgestaan.

Van Soest: “Wij steunen daarin de lijn van het CIDI dat rumoer bij lessen over de Holocaust door leerkrachten gemeld moet worden bij de schoolleiding. Leerlingen die antisemitisch gedrag blijven vertonen dienen desnoods geschorst te worden en een verplichte excursie naar Auschwitz te krijgen; als een middel om groeiend antisemitisme te bestrijden”.

 

Schriftelijke vragen 

 Ondergetekende heeft de eer, om namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1 ) Bent u bekend met de volgende berichten ‘Holocaust-les? Bullshit zeggen de leerlingen’ (1), ‘Rumoer bij lessen over Holocaust melden’ (2), ‘Schooldirecteur: Stuur antisemitische leerling desnoods weg’ (3) en ‘Sterke toename antisemitische incidenten’ (4)?

Steeds vaker zijn er, vanuit leraren, ook in Amsterdam, geluiden te horen dat zij zich niet vrij voelen om les te geven over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.

2) Zijn die geluiden ook bij uw college bekend? Zo ja, beschikt u over cijfers die u aan de Raad bekend kunt maken?

3) Wat zijn de acties die u ondernomen heeft om lessen aangaande de Holocaust doorgang te laten vinden en wellicht zelfs, in het kader van ‘opdat wij niet vergeten’, te promoten? Graag een overzicht van de genomen acties.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) stelt dat het aantal geregistreerde antisemitische incidenten vorig jaar met 71% is gestegen.

4) Deelt u de mening dat vooroordelen tegen bevolkingsgroepen veelal op jonge leeftijd worden aangeleerd? Zo ja, onderschrijft u dan ook het belang van Holocaust-lessen aan alle Amsterdamse leerlingen, ongeacht welke achtergrond zij hebben?

5) Heeft u de bereidheid om Holocaust-lessen in Amsterdam te bevorderen door vanuit de gemeente te faciliteren dat iedere Amsterdamse scholier uit het middelbaar onderwijs tenminste één keer een bezoek brengt aan het Anne Frank Huis? Zo neen, waarom niet en kunt u dan duiden hoe u het groeiende antisemitisme wel in de kiem wilt smoren, aangezien juist het onderwijs de uitgelezen manier is om jongeren te bereiken?

6) Indien u positief heeft gereageerd bij vraag 5. Heeft u, vanwege de lange rijen bij het Anne Frank Huis (5), hierover de bereidheid om heldere afspraken met het Anne Frank Huis te maken en wellicht een bezoek aan het voormalige doorvoerkamp Westerbork als alternatief in ogenschouw te nemen als niet alle Amsterdamse scholieren kunnen worden gefaciliteerd? Zo neen, waarom niet?

7) Indien u positief heeft gereageerd bij vraag 5. Heeft u de bereidheid om vanuit de gemeente en in samenwerking met Amsterdamse middelbare scholen excursies voor eindexamenklassen te organiseren naar het massavernietigingskamp Auschwitz, teneinde hen de verschrikkingen uit de Tweede Wereldoorlog echt te laten voelen? Zo neen, waarom niet?

Tijdens een recent gesprek in de Tweede Kamer over wat het onderwijs kan doen tegen antisemitisme zijn diverse opties genoemd.

8) Wat vindt u van het voorstel van het CIDI om rumoer bij lessen over antisemitisme te laten melden door de leerkracht bij de schoolleiding? Welke rol zou u daar als gemeente bij willen spelen en hoe gaat u deze suggestie van het CIDI handen en voeten geven in de hoofdstad?

9) Wat vindt u van de suggestie van een schooldirecteur uit Den Haag om antisemitische leerlingen desnoods van school te sturen?

10) Zou het raadzaam zijn om Amsterdamse leerlingen die antisemitisch gedrag vertonen te schorsen en pas na een gesprek met de ouders / verzorgers terug te laten keren. Zo een verplichte excursie van zo’n leerling aan Auschwitz helpen om verdere groei van antisemitisme en wellicht radicaliserende doorgroei naar jihadisme tegen te gaan? Zo neen, waarom niet?

 

(1) ‘Holocaust-les? Bullshit zeggen de leerlingen’, AD, 4 maart 2015

(2) ‘Rumoer bij lessen over Holocaust melden’, Telegraaf, 4 maart 2015

(3) ‘Schooldirecteur: Stuur antisemitische leerling desnoods weg’, Reformatorisch Dagblad, 5 maart 2015

(4) ‘Sterke toename antisemitische incidenten’, Telegraaf, 1 april 2015

(5) ‘Amsterdammers mogen gratis en zonder rij naar het Anne Frank Huis’, AT5, 23 januari 2015

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...