Nieuwsbrief PvdO #3

Image

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de meest actuele ontwikkelingen met betrekking tot de werkzaamheden van de Partij van de Ouderen. Voornemens zijn wij om elk kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen om zo de achterban van de partij op de hoogte te houden van de politieke ontwikkelingen in Amsterdam. In deze derde nieuwsbrief zullen wij onder andere terugblikken over het jaar 2014.

Tevens willen wij iedereen nog een gelukkig Nieuwjaar wensen. Dat 2015 maar een mooi jaar mag worden met veel politiek succes voor de ouderen in Amsterdam.

Terugblik ‘Eerste jaar’
Image
Het jaar 2014 zit er op. In het jaar 2014 heeft de Partij van de Ouderen zijn intrede gemaakt in de gemeentepolitiek van Amsterdam. Met één zetel in de Gemeenteraad van Amsterdam hebben wij het afgelopen jaar ouderen op de kaart gezet. Op initiatief van de PvdO is er een wethouder Ouderen gekomen die toezicht houdt rond de problemen van ouderen in Amsterdam. Dit alles heeft de PvdO niet kunnen doen zonder de steun van de kiezer. Daar willen wij u graag voor bedanken. Daarnaast willen wij graag iedereen bedanken die ons dit eerste jaar heeft geholpen. Wij hopen nog lang op uw steun te mogen rekenen.
Werkzaamheden PvdO
De laatste periode is het enorm druk geweest in de gemeentepolitiek. Zo hebben we net de begrotingsbehandeling achter de rug. Op het initiatiefvoorstel over sport hebben wij een positieve bestuurlijke reactie gekregen van het college. Dit initiatiefvoorstel moet ervoor zorgen dat ouderen meer kunnen bewegen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat ouderen sporten. We hebben dit initiatiefvoorstel ingediend om letterlijk en figuurlijk de drempel voor ouderen weg te halen om het zo makkelijker te maken voor ouderen om te laten sporten.
Schriftelijke vragen
Image
In de vorige nieuwsbrief heeft de PvdO gemeld dat wij schriftelijke vragen hebben gesteld naar het aantal gestolen canta’s. Dit naar aanleiding van een krantenartikel in de Telegraaf. Deze schriftelijke vragen zijn ondertussen beantwoord. Hieronder kunt u de belangrijkste informatie lezen uit de beantwoording van het college.

Het college heeft kennisgenomen van dit artikel en is bekend met de problematiek

in Amsterdam, met name in Amsterdam Noord. Het college leeft mee met de mensen die dit overkomt. In het bijzonder voor Amsterdammers die hierdoor belemmerd worden in hun mobiliteit zijn de consequenties groot.

Ook deze periode hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ons oog was namelijk gevallen op een krantenartikel in het Parool. In Het Parool van vrijdag 14 november schrijft journaliste Lorianne van Gelder over geweld van hangjongeren tegen ouderen.

De fractie van de Partij van de Ouderen maakt zich ernstig zorgen om deze volstrekt verwerpelijke aanvallen op oudere en weerloze stadgenoten, die daardoor in een angstig isolement worden gedrongen. Er is geen excuus voor en dit soort jongeren moet worden aangepakt. Uit eerdere informatie is gebleken dat men in de wijken en buurten meestal wel weet wie de overlast bezorgende jongeren zijn. Maar dat ze niet aangepakt worden uit vrees zelf het slachtoffer van bedreiging of erger te worden. Dit vinden wij niet kunnen en willen dit graag onder de aandacht van het college brengen.

Daarnaast heeft de Partij van de Ouderen een meldpunt geopend waar ouderen terecht kunnen met meldingen over intimidatie op straat. Dit meldpunt is te bereiken via 020-5523428020-5523428 van maandag tot en met donderdag van 9:00-17:00. U kunt ook per e-mail melding doen via pvdo@raad.amsterdam.nl.

Begroting 2015
Image
Op 17 september 2014 heeft de Raad de Begroting 2015 ontvangen. Op 1 oktober 2014 zijn de Algemene Beschouwingen in de Raad geweest. Onze fractievoorzitter Wil van Soest heeft geen moties ingediend. Zij wilde op een andere manier haar wensen te kennen geven. Daarom heeft Wil van Soest haar wensen verwerkt in haar toespraak. Zij nam aan dat zij op die manier toezeggingen kon uitlokken bij de wethouders. Mocht dit toch geen toezeggingen hebben uitgelokt zou zij alsnog komen met moties. Door de andere partijen zijn wel flink wat moties ingediend. Hierdoor kwam Wil van Soest in de raadsvergadering in de problemen. Tijdens het stemmen over de moties is het gebruikelijk om te gaan staan wanneer je voor bent en blijf je zitten als je tegen bent. En dit dan zo’n 100 keer door het aantal ingediende moties. Aangezien mevrouw Van Soest al op leeftijd is en niet meer helemaal lichamelijk in orde is, heeft zij besloten om een statement te maken voor de ouderen en gehandicapten en heeft ze gestemd door middel van een bordje met “voor” en “tegen” erop.
Meldpunt Discriminatie
We hebben geregelmatig kennismakingsgesprekken met andere organisaties in Amsterdam. Zo hebben wij onlangs een kennismakingsgesprek gevoerd met het meldpunt discriminatie. Hieronder zullen wij kort een situatie schetsen wanneer u het meldpunt Discriminatie zou kunnen inschakelen. discriminatie@mdra.nl.
Standpunt Drugs
Image
Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste weken veel gewaarschuwd wordt voor straatdealers in de stad. De burgemeester heeft besloten om waarschuwingsborden te verspreiden door de stad. Dit om vooral toeristen te waarschuwen dat ze hun drugs niet moeten kopen op straat. Daarnaast zijn er ook doden gevallen tijdens Amsterdam Dance Events, die waarschijnlijk zijn overleden aan de verkeerde partydrugs. Door deze voorkomende situaties heeft de PvdO zich laten voorlichten door een deskundige om een goed standpunt te kunnen innemen over Drugs.

We betreuren het dat er doden zijn gevallen in Amsterdam door het gebruik van witte heroïne dat is verkocht als cocaïne. Wij zijn echter van mening dat het op straat kopen van illegale middelen een dergelijk risico met zich meebrengt dat voor eigen rekening moet komen.

Wij zijn tegen het gebruik van harddrugs, nu dit bij de wet verboden is. Wat ons betreft moet dit ook gewoon gehandhaafd worden. Zolang Den Haag het verbiedt zien wij geen reden om niet te handhaven.

Wij zien echter ook de problemen die ontstaan door het oogluikend toestaan van sommige drugs. Als je het oogluikend toestaat ben je haast wel verplicht om een zekere mate van verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen die daardoor zouden kunnen ontstaan. Het lijkt ons geen slecht idee om de mogelijkheden van het testen van drugs in Amsterdam te verruimen.

Wij zijn ons ervan bewust dat toeristen voor dit soort middelen speciaal naar Amsterdam toekomt. Op verschillende manieren worden deze toeristen al gewaarschuwd voordat zij naar Amsterdam toe komen. Het nemen van de extra maatregelen door de Burgemeester door met borden te waarschuwen vinden wij goed.

Volgende nieuwsbrief

Zoals we in het begin van de nieuwsbrief al hebben aangekondigd verschijnt de nieuwsbrief één keer in het kwartaal. De volgende nieuwsbrief verschijnt in april 2015. Mocht de nieuwsbrief te lang op zich laten wachten kunnen jullie altijd terecht op onze website www.partijvandeouderen.com. Ook kunt u altijd terecht op onze Facebookpagina, te vinden onder Partij van de Ouderen.

Indien u ideeën of tips heeft over aangelegenheden in Amsterdam kunt u contact opnemen met de fractie van de Partij van de Ouderen via het e-mail adres: pvdo@raad.amsterdam.nl. Tevens kan er ook telefonisch contact worden opgenomen met de fractie. Bel dan 020 – 552 3428020 – 552 3428.

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...