Nieuwsbrief #2

Beste Nieuwsbrief Lezer,
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de meest actuele ontwikkelingen met betrekking tot de werkzaamheden van de Partij van de Ouderen. Voornemens zijn wij om elk kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen om zo de achterban van de partij om de hoogte te houden van de politieke ontwikkelingen in Amsterdam. Begin juli hebben wij onze eerste nieuwsbrief uitgebracht. Wij hopen dat jullie deze met voldoening hebben gelezen. In deze tweede nieuwsbrief zullen wij onder andere terugblikken naar onze werkzaamheden de afgelopen drie maanden. Daarnaast zullen wij vast onze visie over de begroting 2015 met u delen en een nieuwe rubriek aan jullie voorstellen namelijk de nieuwsberichten van Amsterdam.
Partij van de Ouderen in de Raad
Image
Initiatiefvoorstellen en moties
De Partij van de Ouderen heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Zo heeft de Partij van de Ouderen een initiatiefvoorstel ingediend die ervoor moet zorgen dat ouderen meer kunnen bewegen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat ouderen sporten. Dat is jammer, want het is gezond, gezellig en het houdt ouderen vitaal. We hebben dit initiatiefvoorstel ingediend om letterlijk en figuurlijk de drempel voor ouderen weg te halen om het zo makkelijker te maken om ouderen te laten sporten. Kort is de bedoeling dat ouderen makkelijker gebruik kunnen maken van bestaande faciliteiten. Tevens is het een kleine moeite om ouderen te stimuleren om in beweging te komen, ook met kleine aanpassingen zoals het toevoegen van jeu de boules banen en dam- of schaakborden bij speeltuinen.
De Partij van de Ouderen heeft een initiatiefvoorstel van de PvdA medegetekend. In dit initiatiefvoorstel wordt een kwaliteitsaanpak voor ouderenzorg gepresenteerd. Met het voorstel wordt het college opgedragen tot het verbeteren van ouderenzorg.
Schriftelijke vragen
De Partij van de Ouderen heeft de laatste tijd schrikbarende berichten vernomen over Canta’s in Amsterdam. Zo kreeg de Partij van de Ouderen een krantenbericht van het Parool onder ogen waarin stond dat twee derde van alle in Nederland gestolen Canta’s worden buitgemaakt in Amsterdam. Aangezien de Canta’s erg belangrijk zijn voor ouderen, vonden wij het tijd worden om hier schriftelijke vragen over te stellen aan het College. We zullen in de volgende nieuwsbrief hierop terugkomen, wat de reactie van het College is op deze schriftelijke vragen.
Begroting 2015
Op 17 september 2014 heeft de Raad de Begroting 2015 ontvangen. Op 1 oktober 2014 zijn de Algemene Beschouwingen in de Raad geweest. De partij van de Ouderen vindt de kwaliteit uitermate teleurstellend en wij vragen ons af hoe de gemiddelde burger deze begroting moet lezen en begrijpen. Dit college kan nog heel wat leren van de voormalige deelraden die begrijpende begrotingen presenteren die elke burger goed kon lezen. Vandaar dat wij samen met de rest van de oppositie een motie hebben ingediend waarbij wij het college verzoeken om met een addendum te komen op de conceptbegroting. Helaas is deze motie niet door de Raad heen gekomen.
Commissievergaderingen
Na het zomerreces in augustus zijn de raadscommissies weer van start gegaan. De raadsleden vergaderen dan in de openbaarheid. De agenda’s en de stukken die in die commissies worden besproken kunt u terug vinden op de website: www.gemeenteraad.amsterdam.nl. De partij van de Ouderen is vertegenwoordigd in alle acht commissies. Wij zullen voorral schitteren als de ouderen op de agenda staan. De partij van de ouderen heeft al een aantal complimenten gehad als beginnende partij. Zo heeft een wethouder geroepen: ‘Er is een hoop gezegd maar er is één ding blijven hangen en dat is wat de Partij van de Ouderen heeft gezegd, namelijk dat het om mensen gaat’.
Nieuwsberichten​​
Image
Sinds kort houdt de Partij van de Ouderen de nieuwsberichten bij op onze facebookpagina. De Facebook pagina is te vinden onder https://www.facebook.com/pages/Partij-van-de-Ouderen/242350745947748. Wij vinden het van belang dat de belangrijkste nieuwsberichten voor onze doelgroep ook daadwerkelijk bekend is onder onze doelgroep. De belangrijkste nieuwsberichten zullen we nog eens kort hieronder weergegeven:
At5 kwam donderdag 18 september met het bericht dat het openbaar vervoer in de stad waarschijnlijk gratis blijft voor Amsterdamse ouderen met een minimuminkomen. Op dit moment vindt er een experiment plaats onder minimaouderen met gratis OV. Dit experiment  is heel goed ontvangen. 14.000 Amsterdamse ouderen hebben een gratis abonnement aangevraagd, waarvan 85% daarvan er dagelijks tot wekelijks gebruik van maakt. Ouderen die moeten rondkomen van een inkomen tot 110% van het sociale minimum komen in aanmerking voor het gratis OV. De huidige proef loopt tot 31 december 2014. Op basis van de evaluatie in augustus wil het college van Burgemeester en Wethouders dat er onderzoek wordt gedaan naar het vervolg van deze proef. Zij zal hiervoor bij de besluitvorming over de begroting 2015 met een voorstel aan de gemeenteraad komen. De partij van de Ouderen is hier zeer positief over en zal dan uitkijken naar een vervolg op dit experiment. Graag zouden wij zien dat dit structureel wordt ingevoerd.
Een opmerkelijk krantenbericht dat op de telegraaf was geplaatst was het bericht dat ouderen worden afgetroefd met een zorgrobot Zora. De ouderen kijken samen met Zora naar GTST en luchten hun hart bij het witte stuk plastic. De Partij van de Ouderen vindt dit geen goede zaak. Het verzorgen van ouderen moet door mensen gedaan worden en niet worden overgelaten aan zorgrobots.
Waar de Partij van de Ouderen zich zorgen over maakt is dat ouderen steeds vaker geen opvangnet hebben. Dit werd duidelijk in een artikel van AT5 van dinsdag 9 september. Daarin stond vermeld dat een kwart van de Nederlandse ouderen naar eigen zeggen geen sociaal netwerk hebben waarop zij kunnen terugvallen als ze hulp nodig hebben. De Partij van de Ouderen vindt dit een slechte zaak en wilt hier meer aandacht aan besteden.
AOW’ers hoeven zich geen zorgen meer te maken indien zij een latrelatie hebben, dit meldt de ANBO. De zogenaamde tweewoningenregel is formeel aangenomen door de Tweede Kamer. Door deze regel houden AOW’ers hun eigen AOW bedrag voor een alleenstaande. 
Kandidaatstelling Provinciale Staten​​
Image
Ons raadslid Wil van Soest en duo-raadslid Reenze van Brug hebben zich voor de 50Plus partij verkiesbaar gesteld voor de Provinciale staten verkiezingen. Zij hebben zich verkiesbaar gesteld voor de provincie Noord-Holland. Als je naar de agenda’s kijkt van de Provinciale Staten zie je dat ouderen daar niet op voorkomen. Hier zouden Wil en Reenze graag verandering in aanbrengen.
Nieuwe Website en Logo
Image
De partij van de Ouderen heeft een nieuwe interactieve website ontworpen. Via deze website kunnen we nog beter onze achterban op de hoogte houden van de activiteiten van de Partij van de Ouderen. De link van de nieuwe website is: www.partijvandeouderen.com. Daarnaast heeft de Partij van de Ouderen ook een nieuw logo ontworpen. We waren van mening dat onze eerste logo misschien te misleidend was en teveel leek op het logo van de 50Plus partij. De oplettende nieuwsbrieflezer had hem waarschijnlijk al bovenaan de nieuwsbrief gezien. Dit nieuwe logo staat voor: samenwerking, verbondenheid, participatie en veiligheid.
Werkbezoek Het Baken Amsterdam Noord
Image
De fractie van de Partij van de Ouderen is maandag 29 september 2014 op werkbezoek geweest bij het Altra college. Dit op uitnodiging van de voorzitter van de PVDO van de bestuurscommissie Noord, Bob Brakhoven. Het Altra college had in samenwerking met het Baken een diner voorbereid voor de ouderen en de Partij van de Ouderen mocht gezellig aanschuiven. De ouderen van het Baken waren zeer blij dat wij aanwezig waren. Wij hebben dan ook veel onroerende en bijzondere gesprekken gevoerd. Van het Baken begrepen wij dat de zogenoemde “eettafels” verdwijnen uit de WMO, wij hebben hier dan ook vragen over gesteld in de commissies. De Partij van de Ouderen vindt dat dit soort initiatieven moeten blijven bestaan!
Vacature Hoofd Fractiebureau
Image
De PvdO is voornemens om de fractie uit te breiden per januari 2015. Daarom is de fractie op zoek naar een ervaren Hoofd Fractie Bureau. Je geeft leiding aan de fractiemedewerkers en ondersteund de fractie, zowel binnen de Gemeenteraad als naar onze achterban en naar het algemene publiek. Je bent bekent met de Amsterdamse gemeenteraadspolitiek, stelt moties op en beoordeeld moties van andere partijen. Daarnaast schrijf je met de fractiemedewerkers standpunten en speeches voor het gemeenteraadslid en houdt haar scherp het PvdO beleid. Je bent de rechterhand van het raadslid. De PvdO is op zoek naar een echte teamplayer die de fractie van de PvdO aanvult. We bieden een dynamische functie in een klein, maar gedreven en passievol team. We zijn op zoek naar een ervaren, idealistische, talentvolle collega die drie dagen per week beschikbaar is. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris aan. Interesse in de functie? Mail dan je brief en cv naar pvdo@raad.amsterdam.nl onder vermelding van Sollicitatie Fractiemedewerker.

Volgende nieuwsbrief

Zoals we in het begin van de nieuwsbrief al hebben aangekondigd verschijnt de nieuwsbrief één keer in het kwartaal. Daarom kunnen jullie de nieuwe nieuwsbrief weer in Januari 2015 verwachten. In die Nieuwsbrief zal onder andere aan de orde komen de themadag die de Partij van de Ouderen zal gaan organiseren. Tevens komen we terug op de schriftelijke vragen die we hebben gesteld en zal ook zeker de begroting 2015 de revue passeren. Mocht de nieuwsbrief te lang op zich laten wachten kunnen jullie altijd terecht op onze nieuwe website om op de hoogte te blijven van de Partij van de Ouderen. Ook kunnen jullie altijd terecht op onze facebookpagina. Waar we jullie op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen in Amsterdam als het om ouderen gaat.
Indien u ideeën of tips heeft over aangelegenheden in Amsterdam kunt u contact opnemen met de fractie van de Partij van de Ouderen via het e-mail adres: pvdo@raad.amsterdam.nl. Tevens kan er ook telefonisch contact worden opgenomen met de fractie. Bel dan 020 – 552 3428. Daarnaast willen wij u wijzen op het inspreken in de raadscommissies. Als burger kunt u op onderwerpen van de agenda’s inspreken indien u denkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Via www.gemeenteraad.amsterdam.nl kunt u de agenda’s zien van de raadscommissies.
ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...