De PvdO fractie heeft werkelijk macht in de Amsterdamse Gemeente Raad

Raadsverdeling

De Partij van de Ouderen fractie in Amsterdam heeft 1 zetel van de in totaal 43 zetels. Niet echt veel zou je denken, maar ondanks dat D66, VVD en SP een coalite hebben gesloten en de PvdO daar geen zitting in heeft, zijn er veel zaken waarop deze partijen nog geen standpunt hebben ingenomen. De politieke lobby in de raad van Amsterdam is dan ook zeer actief. De PvdO wordt vaak gevraagd om met initiatieven van de andere partijen mee te doen of deze te steunen. Dit met name om een meerderheid in de raad te verkrijgen en verwacht wordt dat dit vier jaar lang zo blijft. Zaak voor de PvdO om hier haar positie optimaal te benutten.

De PvdO is een vooruitstrevende partij die graag de nieuwe media inzet om haar doel “Ouderen een stem geven in de gemeente politiek” te realiseren. Wij zullen dit doen door regelmatig verslag te doen van onze besluitvorming en activiteiten via blogs op deze site, Facebook en Twitter. Daarnaast verspreiden wij een Nieuwsbrief om onze achterban in Amsterdam te informeren. De PvdO fractie is bezig om initiatief voorstellen voor te bereiden op het gebied van Werk, Wonen en Zorg. Wij zullen hier via onze website over berichten. Echter hiermee geven we onze achterban nog niet de mogelijkheid om direct hun stem te laten gelden in de dagelijkse besluitvorming in de gemeenteraad. Hiervoor is de PvdO fractie van plan om thema-avonden te organiseren, polls uit te schrijven en actief met de achterban in discussie te gaan via de digitale media Facebook en twitter.

 

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...