Installatierede van Wil van Soest

Geachte Voorzitter

De Partij van de Ouderen is verheugd dat het ons toch is gelukt om de ouderen een stem te geven in de gemeenteraad.

Het was niet makkelijk om je staande te houden tussen 26 partijen waarvan er toch redelijk veel (namelijk 18) lokale partijen waren. Als je dan als enige lokale partij in de gemeenteraad van Amsterdam terecht komt, ben je blij dat je eindelijk iets kunt doen voor onze doelgroep. Ruim 40% van de Amsterdamse kiesgerechtigden is ouder dan 50 jaar en uit onderzoek van de Unie KBO blijkt dat de senioren weinig of geen vertrouwen meer hebben in de politiek.  Dit wantrouwen wil de Partij van de Ouderen trachten weg te nemen door te letten op specifieke zaken betreffende het ouderenbeleid.

Mijn fractie pleit voor een banenplan voor jongeren én ouderen. Wij maken ons zorgen om de grote werkloosheid onder jongeren, maar de ouderen moeten wij erbij betrekken. Want nu lijken de oudere werknemers afgeschreven, terwijl zij een grote bijdrage kunnen leveren om de jongeren het vak te leren. In een wetenschappelijk onderzoek van 50PLUSpartij is berekend dat de maatschappelijke en financiële schade als gevolg van het niet benutten van de talenten van de oudere werknemers 20 miljard euro bedraagt. De Partij van de Ouderen wil de garantie dat de zorg terecht komt bij diegenen waarvoor het bedoeld is. Wij pleiten voor meer PGB’s zodat de mensen hun leven zelf kunnen regelen zoals zij dat willen, langer thuis kunnen wonen,  en niet betutteld worden door thuiszorg-ondernemingen, waarvan er al enkele failliet zijn gegaan wegens mismanagement.

Hiermee komen wij bij de huisvesting van de ouderen. Door sluiting van verzorg- en verpleeghuizen moeten onze ouderen op zoek naar een woning. Daarom pleiten wij voor een programma om leegstaande gebouwen om te vormen tot groepswoningen waarin de mensen zelfstandig kunnen blijven wonen met ondersteuning van voorzieningen. Ook starters op de woningmarkt moeten meer mogelijkheden krijgen door een stop te zetten op de verkoop van sociale huurwoningen. In de afgelopen crisisjaren zijn er nauwelijks sociale huurwoningen bijgebouwd en wij steunen het voorstel van D66 om meer te bouwen voor middeninkomens zodat er een goede doorstroming kan komen voor de minder draagkrachtigen.

Wij hebben nog meer prioriteiten, waaronder veiligheid, die we hoog in het vaandel hebben staan. Ouderen zijn op dit moment een grote doelgroep voor overvallen, babbeltrucs etc. Onderwijs en welzijn hebben ook  onze grote aandacht. De Partij van de Ouderen neemt scherp afstand van de woorden van Geert Wilders. In de stad Amsterdam wonen ongeveer 70.000 Amsterdammers van Marokkaanse afkomst en die moeten zich veilig voelen in onze Stad.

Dank u wel.
Wil van Soest

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...